Rowery w projekcie budżetu miasta na 2019 rok

Piotr Frydecki [CC BY-SA 4.0], źródło: Wikimedia Commons

Niedawno opublikowany został projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2019 rok. Przeanalizowaliśmy go pod kątem zaplanowanych inwestycji rowerowych.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano, że dochody wyniosą 1,270 mld zł, a wydatki 1,474 mld zł. Największe wydatki zaplanowano na oświatę i wychowanie (335 mln zł) oraz transport i łączność (290 mln zł).

Inwestycje

Zagospodarowanie torowiska na Chorzowskiej

Od kilku miesięcy trwają pracę nad projektem zagospodarowania dawanego torowiska przy ul. Chorzowskiej (odcinek o długości niecałych 3 km). Z projektu budżetu nie wynika, czy miasto chce wyłącznie dokończyć prace projektowe, czy również rozpocząć prace budowlane.

DDR ze Starych Gliwic do Brzezinki

Na wiosnę tego roku opracowany został projekt budowy chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Kozielskiej. W ramach inwestycji istniejąca droga dla rowerów na terenie strefy przemysłowej w Brzezince zostanie przedłużona o 300 m w stronę centrum.

DDR przy ul. Portowej

W tym roku miała zostać przedłużona droga dla rowerów przy ul. Portowej aż do śluzy w Łabędach. Tak się jednak nie stało, ponieważ zapadła decyzja o zwiększeniu zakresu prac o m.in. kanalizację deszczową, co niesie za sobą konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych. W 2019 roku najprawdopodobniej powstanie wyłącznie projekt rozbudowy ul. Portowej, a realizacja inwestycji odbędzie się później. Brakujący odcinek DDR przy ul. Portowej ma około 1 km długości.

DDR przy ul. Knurowskiej

Kilka lat temu przy ul. Knurowskiej pomiędzy granicą z Knurowem a ul. Chmielną powstała droga dla rowerów. Miasto planuje przedłużyć ją do ul. Brata Alberta, czyli o około 350 m. W tym przypadku poza wykonaniem projektu konieczne będzie wywłaszczenie kilku działek, dlatego nie należy spodziewać się rozpoczęcia prac budowlanych w tym roku.

CPR przy ul. Mickiewicza

Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Mickiewicza to jedna z najbardziej zniszczonych tras rowerowych w Gliwicach, którego propozycja remontu była wielokrotnie zgłaszana do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Ze względu na konieczność uzgodnień z konserwatorem zabytków nie należy oczekiwać w tym roku niczego więcej niż projektu. Długość tego CPR to około 700 m.

Obwodnica południowo-zachodnia

Kilka tygodni temu rozpoczęła się budowa obwodnicy południowo-zachodniej (czyli odcinka pomiędzy ulicami Rybnicką a Daszyńskiego). W ramach tej inwestycji powstanie krótki odcinek DDR przy ul. Rybnickiej oraz drogi serwisowe wzdłuż obwodnicy, na których będzie dopuszczony ruch rowerowy. Budowa tego odcinka obwodnicy powinna zakończyć się pod koniec 2019 roku.

Budowa trasy rowerowej Centrum – Sośnica

To już piąty raz, kiedy trasa do Sośnicy pojawia się w rocznym budżecie miasta i wiemy, że nie jest to raz ostatni. W 2019 roku należy spodziewać się remontu drogi od ul. Kujawskiej do Jesiennej (czyli pomiędzy ROD „Nad Kłodnicą” a Kłodnicą i pomiędzy garażami) oraz budowy nowego odcinka DDR pomiędzy ul. Wschodnią a granicą z Zabrzem.

Realizacja kluczowego odcinka przy ul. Kujawskiej pomiędzy giełdą samochodową a Kłodnicą odsunie się w czasie, ponieważ zdecydowano się rozszerzyć inwestycję o budowę chodnika i zatok autobusowych.

Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej

W najbliższym czasie powinno zakończyć się projektowanie odcinka rowerowej trasy wąskotorowej od ul. Knurowskiej do Mysiej Góry. Oznacza to, że w przyszłym roku możemy spodziewać się realizacji tego odcinka. Odcinek ten liczy około 2,5 km.

DDR przy ul. Nowy Świat i ul. Jana Pawła II

W ramach tej inwestycji ma powstać droga dla rowerów od Teatru Miejskiego do katedry św. Piotra i Pawła (około 750 m). W 2019 roku należy spodziewać się wyłącznie wykonania projektu tej inwestycji. Zadanie to jest efektem złożonego przez nas wniosku do budżetu miasta kilka miesięcy temu.

Przebudowa skrzyżowania na Koperniku (Toszecka/Myśliwska/Pionierów)

W ramach tej inwestycji planowana jest budowa 350 m DDR przy ul. Toszeckiej i niespełna 100 m przy ul. Myśliwskiej.

Budowa ronda w Bojkowie (Bojkowska/Rolników/Żytnia)

W ramach tej inwestycji planowana jest budowa 400 m DDR przy ul. Bojkowskiej i 125 przy ul. Żytniej.

Przebudowa ul. Jagiellońskiej i ul. Zabrskiej

Od kilku miesięcy trwa przebudowa ul. Jagielońskiej i ul. Zabrskiej i będzie ona kontynuowana w przyszłym roku. W ramach tej inwestycji powstaną drogi dla rowerów przy obu tych ulicach.

Przebudowa ul. Zwycięstwa

Kilka dni temu miasto pochwaliło się gotową wielowariantową koncepcją przebudowy ul. Zwycięstwa. Kolejnym etapem powinno być opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy.

Centrum przesiadkowe

Prace nad projektem budowlanym centrum przesiadkowego miały zakończyć się okołu pół roku temu, tak się jednak nie stało. Niedawno miasto zerwało umowę z pracownią Pas Projekt i w trybie bezprzetargowym powierzyło jej dokończenie Biprohutowi.

Inne inwestycje

Tradycyjnie projekt budżetu zawiera pozycje budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym oraz budowa parkingów rowerowych. W ich ramach należy spodziewać się remontu jakiejś drogi przez pola oraz postawienia kolejnych stojaków.

Gliwicki Rower Miejski

Na utrzymanie GRM zaplanowano 466 tys. zł plus 22 tys. zł kosztów obsługi administracyjnej. Dokładnie taka kwota potrzebna jest na funkcjonowanie 15-stacyjnego systemu przez 9 miesięcy. Na pewno nie zmieni się wielkość systemu (umowa pomiędzy miastem a Nextbikiem nie przewiduje takiej możliwości), ale mogą się zmienić lokalizacje stacji – miasto w umowie z Nextbikiem zastrzygło sobie możliwość bezpłatnego przeniesienia 3 stacji. Będzie to również ostatni rok obowiązywania 3-letniej umowy z Nextbikiem.

Projekty z budżetu obywatelskiego

Na przyszły rok zaplanowaną również realizację 3 zadań okołorowerowych wybranych w ramach GBO:

  • Os. Bojków – tor rolkowo-rowerowy dla dzieci (170 tys. zł),
  • Os. Szobiszowice – stacja napraw rowerów (6,4 tys. zł),
  • Os. Wójtowa Wieś – 5 wycieczek rowerowych (8,9 tys. zł).

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *