Budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2

24 stycznia otrzymaliśmy do wglądu dokumentację „Budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2”. Po obu stronach obwodnicy zaplanowano budowę dróg serwisowych, na których ma być dopuszczony ruch rowerów oraz zaplanowano budowę kilku krótkich odcinków dróg dla rowerów, dlatego ta inwestycja znalazła się w kręgu naszego zainteresowania.

W naszej opinii jest to najbardziej przyjazna dla rowerzystów inwestycja drogowa w historii Gliwic, rozwiązania przyjęte na skrzyżowaniach z ulicami Ku Dołom, Kosów czy Biegusa są wzorcowe. Pomimo wysokiej przyjazności dla rowerzystów projekt ten nie jest pozbawiony wad.

1.      Skrzyżowanie obwodnicy z ul. Daszyńskiego

Zgodnie z koncepcją trasa rowerowa nr 7 prowadząca z Śródmieścia do Ostropy ma przebiegać po północnej stronie ulicy Daszyńskiego. W ramach budowy obwodnicy na skrzyżowaniu z ulicą Daszyńskiego zaplanowano przejazd dla rowerów po południowej stronie krzyżowanie. Dlatego uważamy, że należy uzupełnić projektu o przejazd dla rowerów po północnej stronie tego skrzyżowania.

2.      Droga dla rowerów przy ulicy Daszyńskiego

Zgodnie z koncepcją trasa rowerowa nr 7 prowadząca z Śródmieścia do Ostropy ma przebiegać po północnej stronie ulicy Daszyńskiego, niestety na odcinku ulicy Daszyńskiego który ma zostać objęty przebudową nie zaplanowano budowy tej drogi dla rowerów. Brak tej DDR szczególnie nas dziwi ponieważ analogiczna sytuacja występuje na ulicy Rybnickiej, a tam już budowa DDR została zaplanowana. Dlatego uważamy, że należy na całym odcinku ulicy Daszyńskiego, który będzie objęty przebudową wybudować drogę dla rowerów.

3.      Ciągłość trasy rowerowej nr 32

Pośród pól na południe od Sikornik oraz południowym brzegiem lotniska przebiega trasa rowerowa nr 32, budowana obwodnica częściowo będzie przebiegać w miejscu gdzie obecnie przebiega ta trasa. Po zachodniej stronie ulicy Rybnickiej zachowana zostanie ciągłość tej trasy, niestety po dojechaniu do DDR po wschodniej stronie ulicy Rybnickiej nie będzie możliwość zjechania na drogę prowadzącą w stronę lotniska. Dlatego uważamy, że projekt należy uzupełnić o zjazdy z DDR po wschodniej stronie ulicy Rybnickiej na drogę prowadzącą do lotniska.

4.      Szerokość przejazdów dla rowerzystów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach minimalna szerokość dwukierunkowego przejazdu dla rowerzystów wynosi 3 m. Przejazdy w projekcie obwodnicy zachodniej są węższe. Uważamy, że przejazdy powinny zostać poszerzone.

 

Niestety nie mamy zgody ZDM na rozpowszechnianie projektu tej inwestycji, aby go otrzymać należy wysłać stosowną prośbę pod adres zdm@zdm.gliwice.eu

Nasze uwagi zostały dzisiaj przesłane do Zarządu Dróg Miejskich i Urzędu Miasta.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *