Standardy rowerowe

W 2013 roku na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przedsiębiorstwo Inkom opracowało „Wspólne standardy i wytyczne dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM” zwane zwyczajowo „standardami rowerowymi”. W tym samym roku Inkom opracował również podobne standardy dla miasta Gliwice.

W 2015 roku, m.in. na podstawie powyższych standardów, powstała książka Metropolia „Silesia” na rowerach.

W lutym 2016 Katowice jako pierwsze miasto Metropolii przyjęło GZMowe standardy rowerowe jako swoje. Natomiast w kwietniu 2017 standardy rowerowe GZM przyjął Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Gliwice nigdy formalnie nie przyjęły swoich standardów rowerowych – poprzestano jednie na opublikowaniu ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. W przypadku niektórych przetargów na projekty infrastruktury rowerowej pojawia się wymóg stosowania gliwickich standardów.

W drugiej połowie 2018 roku na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedsiębiorstwo Ko Projekty opracowało nową wersję „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej”. W styczniu 2019 dokument tez został uchwalony przez Zarząd GZM. W 2022 roku standardy zostały zaktualizowane.