O stowarzyszeniu

Rowerowe Gliwice są stowarzyszeniem, którego celami są:

 • działania na rzecz budowy i rozwoju drogowej infrastruktury rowerowej,
 • popularyzowanie roweru, jako alternatywnego środka komunikacji w mieście,
 • monitoring działań organów administracji publicznej dotyczącej spraw rowerowych,
 • działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów,
 • promowanie rekreacji i turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego,
 • lepsze poznanie materii spraw rowerowych w drodze badań i rekonesansów.
 • działania na rzecz ochrony zdrowia,
 • działania na rzecz kultury.
 • działania na rzecz kultury fizycznej,
 • działania na rzecz ochrony środowiska.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w drodze:

 • organizowanie konferencji, spotkań, konsultacji społecznych i seminariów,
 • opracowywanie raportów, prognoz i badań, inspirowanie artykułów prasowych i innych materiałów dziennikarskich (nagrań, filmów, fotoreportaży),
 • współpracy z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej,
 • organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych.

Statut stowarzyszenia