Ludzie

Rowerowe Gliwice to grupa kilkudziesięciu rowerzystów z Gliwic i okolic, którzy społecznie działają na rzecz urowerowienia Gliwic i sąsiednich miejscowości.
Bartłomiej Chrupek – prezes (a w latach 2022-2024 wiceprezes) Rowerowych Gliwic. Jest pomysłodawcą i organizatorem wyścigów komunikacyjnych oraz koordynuje zadania związane z Gliwicką Inicjatywą Lokalną. Zawodowo związany z bankowością, a prywatnie interesuje się zrównoważoną mobilnością i uspokajaniem ruchu.
Tomasz Herud – wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing.

Michał Krakowski – wiceprezes Rowerowych Gliwic, od początku swojej działalności w stowarzyszeniu zaangażowany w organizację imprez rowerowych. Jest Instruktorem Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa. Od młodych lat pasjonat jazdy na rowerze MTB. Od lat organizator cyklicznej akcji charytatywnej w miejscu pracy. Chętnie udziela się społecznie. Zawodowo związany z telekomunikacją. W czasie wolnym kinoman.

Andrzej Parecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, do działalności w sprawach rowerowych zachęciły go codzienne dojazdy rowerem do pracy, pasjonat kolarstwa szosowego, zawodowo tłumacz przysięgły i konferencyjny języka czeskiego.
Bartłomiej Główczyk – opiekun klubu Rowerowe Gliwice w portalu Strava oraz członek komisji rewizyjnej stowarzyszenia. W latach 2023-2024 koordynator ds. imprez rowerowych Rowerowych Gliwic. Poszukiwacz wszelkich ścieżek, tych widocznych i brakujących na mapach OSM. Po godzinach gra na skrzypcach.
Łukasz Słowak – zajmuje się warstwą graficzną i video w Rowerowych Gliwicach oraz jest członkiem komisji rewizyjnej. Miłośnik wycieczek rowerowych po powiecie gliwickim. Bardzo lubi wszelkie wyprawy rowerowe w szczególności te które swój początek mają w Czeskiej Republice. Po godzinach prowadzi swój kanał na Youtube gdzie zamieszcza videorelacje ze swoich wypraw rowerowych.
Radosław Truś – pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Andrzej Szelka – lokalny działacz społeczny, w latach 2016-2024 sekretarz komisji rewizyjnej stowarzyszenia.
Jacek Glensk – ratownik w Stowarzyszeniu Ratowniczym NEMO, instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa, w latach 2020-23 koordynator ds. imprez rowerowych Rowerowych Gliwic.

Wojciech Makuchowski – realizuje filmy video związane z działalnością Rowerowych Gliwic. Na co dzień do pracy porusza się e-hulajnogą, poza miasto wybiera rower. Fanatyk portalów mapowych i zdjęć satelitarnych.
Alicja Musiał – aktywistka. Zawodowo zajmuje się kosmosem, a po godzinach chciałaby zmieniać transport na bardziej zrównoważony, infrastrukturę rowerową na taką dostępną dla wszystkich, a swoją okolicę na zieloną enklawę, przyjazną mieszkankom i mieszkańcom.

Szymon Kunc – interesuje się poprawą dostępności miasta dla „niesportowych” użytkowników rowerów w codziennych podróżach. Zawodowo związany z branżą półprzewodnikową.