Nasza historia

2012

15 listopada powstał zespół organizacji pozarządowych związanych z szeroko pojętym użytkowaniem rowerów, który podjął tematykę polityki rowerowej miasta Gliwice. Utworzyli go przedstawiciele:

2013

W 2013 roku zespół przyjął nazwę Gliwickiej Rady Rowerowej i został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Gliwice jako ciało konsultacyjne w sprawach polityki rowerowej miasta, umocowany w strukturach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W skład pierwszego zarządu weszli: Witold Kapuściński, Radosław Truś i Bartosz Wojtynek. Na przełomie maja i czerwca odbył się pierwszy audyt infrastruktury rowerowej. Pod koniec roku powstała strona WWW i FB.

2014

W 2014 roku głównym przedmiotem działalności GRR były audyty istniejącej infrastruktury rowerowej (odbyły się cztery takie spotkania wyjazdowe) oraz kwestie związane z powstaniem koncepcji sieci dróg rowerowych dla Gliwic.

2015

W lutym uczestniczono w posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Rady Miasta, podczas którego obradowano na temat koncepcji rozbudowy dróg rowerowych. W marcu wybrane zostały nowe władze GRR, do zarządu ponownie weszli: Witold Kapuściński, Radosław Truś i Bartosz Wojtynek. Rozpoczęto cykl otwartych wykładów rowerowych, których odbyło się sześć. Kontynuowano również audyty istniejącej infrastruktury rowerowej – odbyły się kolejne trzy.

2016

W celu poszerzenia możliwości działania założono stowarzyszenie GRR, mające skupiać wszystkich zainteresowanych sprawami rowerowymi w mieście. Dotychczasowy zespół organizacji – jako grono reprezentantów i ekspertów współpracujących z władzami miasta – przybrał nazwę: zespół do spraw polityki rowerowej, a w jego skład weszło nowo powstałe stowarzyszenie. Do zarządu stowarzyszenia weszli: Andrzej Parecki, Ewa Lutogniewska i Marek Zaczyński. 22 września z okazji Dnia bez Samochodu zorganizowano okolicznościowy happening w formie 22-krotnego przejazdu wokół Urzędu Miejskiego. 12 grudnia przedstawiciele GRR uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Gliwicach, podczas którego obradowano na temat wprowadzenia kontraruchu na starówce.

Kontynuowaliśmy cykl otwartych wykładów rowerowych (odbyło się sześć wykładów) i audytów istniejącej infrastruktury rowerowej (odbyły się dwa audyty).

2017

Na początku 2017 roku odbył się ostatni – trzynasty otwarty wykład rowerowy. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono trzynaście projektów rowerowych, żaden nie został dopuszczony do głosowania. Strona internetowa została poddana gruntownej przebudowie. Odbył się konkurs Firma Przyjazna Rowerzystom, którego zwycięzcą została firma Etisoft. 22 września z okazji Dnia bez Samochodu zorganizowało okolicznościowy happening w formie przejazdu ulicami Gliwic. Przeprowadzono trzy audyty rowerowe (w tym dwa dotyczące nowo powstałej infrastruktury). GRR przejęła organizację Gliwickiej Masy Krytycznej.

2018

Przedstawiciele GRR dwukrotnie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Rady Miejskiej w Gliwicach, podczas którego obradowano na tematy rowerowe. W ramach kolejnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono dziewięć projektów, z których dwa zostały dopuszczone do głosowanie i żaden nie został wybrany do realizacji. Stowarzyszenie przystąpiło do Federacji Organizacji Rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (która później przekształciła się w Śląska Koalicję Rowerową) oraz włączyło się do organizacji ogólnowojewódzkiej imprezy rowerowej Śląskiego Święta Rowerzysty. Odbył się konkurs Szkoła Przyjazna Rowerzystom, w którym wyróżniono dwie szkoły z Gliwic i po jednej z Paniówek i Sośnicowic. Pod koniec roku odbył się jeden dwuczęściowy audyt rowerowy.

W czerwcu wybrano nowy zarząd stowarzyszenia w skład którego weszli: Tomasz Herud, Ewa Lutogniewska i Radosław Truś.

2019

Rozpoczęto Gliwicykl – cykl krótkich, popołudniowych wycieczek rowerowych, których odbyło się łącznie 20. Kontynuowano również organizację Gliwickiej Masy Krytycznej oraz ponownie współorganizowano Śląskie Święto Rowerzysty. W ramach kolejnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono dziewięć projektów, z których tylko jeden został dopuszczony do głosowania, ale za to został wybrany do realizacji. W ramach pierwszej edycji Śląskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono dwa projekty, niestety nie zostały one dopuszczone do głosowania. Przeprowadzono pięć audytów rowerowych, w tym jeden poza Gliwicami.

2020

Pandemia COVID-19 wywróciła do góry nogami naszą dotychczasową działalność. Obszerny plan imprez rowerowych został ograniczony do 11 Gliwicykli (w tym po raz pierwszy w wersji nocnej) i 1 Masy Krytycznej, natomiast nasze comiesięczne spotkania przybrały formę hybrydową (w GCOP oraz online). Niepowodzeniem zakończył się nasz szturm na GBO – pomimo dopuszczenia rekordowej liczby naszych wniosków do głosowania, żaden nie został wybrany w głosowaniu. Mimo ograniczeń związanych z pandemią regularnie odbywaliśmy spotkania online z przedstawicielami Urzędu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich w sprawie istniejących i planowanych inwestycji rowerowych. Ponadto we wrześniu odbyliśmy pierwszą inspekcję rowerową z udziałem wiceprezydenta miasta Mariusza Śpiewoka oraz urzędników z UM i ZDM.

2021

Z powodzeniem kontynuowaliśmy cykliczne spotkania z urzędnikami i władzami odpowiedzialnymi za politykę rowerową. W kolejnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2 z naszych propozycji zostały wybrane do realizacji: kontraruch na ul. Dzierżonia oraz przesunięcie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Konarskiego. Organizacja naszych imprez rowerowych, po ograniczeniu obostrzeń na wiosnę, wróciła do względnej normalności, dzięki czemu odbyło się ich zauważalnie więcej niż w pierwszym roku pandemii (choć nadal mniej niż jeszcze rok wcześniej), reaktywowano Śląskie Święto Rowerzysty oraz rozpoczęto organizację nowej imprezy cyklicznej – Bivicyklu. Utworzony został również kanał w serwisie filmowym You Tube, klub w portalu Strava oraz konto na Instagramie.

2022

W kwietniu powstało nowe logo stowarzyszenia, a w czerwcu, decyzją walnego zebrania członków, stowarzyszenie zmieniło nazwę na Rowerowe Gliwice oraz wybrano nowy zarząd w składzie: Tomasz Herud, Ewa Lutogniewska oraz Bartłomiej Chrupek. W marcu zorganizowaliśmy pierwszy w naszej historii wyścig komunikacyjny, a w czerwcu drugi, w którym wziął udział m.in. wiceprezydent Mariusz Śpiewok. Również w czerwcu odbył się pierwszy hulacykl, czyli wycieczka hulajnogowa. W kolejnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2 z naszych propozycji zostały wybrane do realizacji: pumptrack na Koperniku oraz wiaty rowerowe na Sikorniku.

2023

Nasza coroczna kampania GBO dla rowerów! poskutkowała wybraniem w głosowaniu zgłoszonego przez nas projektu remontu DDR przy ul. Oriona oraz deklaracją wiceprezydenta obejmującą przyśpieszenie wdrażania kontraruchu oraz przeanalizowanie możliwości wdrożenia pasów ruchu dla rowerów na wybranych ulicach. W lipcu zorganizowaliśmy pierwszy Szosocykl, czyli Gliwicykl w wersji dla szosowców.