Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do GBO na 2020 rok

Kilka dni temu zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Podobnie jak w ubiegłych latach weryfikacja odsiała większość projektów rowerowych.

Projekty skierowane do realizacji poza konkursem

Projekty „Droga pieszo-rowerowa Kozielska”, „Remont drogi dla rowerów przy ul. Kozielskiej pomiędzy ul. Wyczółkowskiego a ul. Gaudiego” i „Wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z odcinkiem jezdni od ul. Kozłowskiej do ul. Morskiej” zostały odrzucone ponieważ są w planach Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach na 2020 roku, tym samym nie ma sensu aby były one głosowany w ramach GBO.

Projekty, które zostaną poddane pod głosowanie

Dzielnica Nazwa Opis Koszt
[tys. zł]
Brzezinka Parking rowerowy Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku autobusowym w rejonie ul. Kozielskiej i Wałbrzyskiej. 23,5
Obrońców Pokoju Droga rowerowa Budowa drogi dla rowerów łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną. 210
Sośnica Pumptrack Wykonanie toru typu pumptrack na terenie za basenem „Neptun”. 250
Trynek Stacja napraw rowerów Montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów przy ul. Żwirki i Wigury obok funkcjonującej wypożyczalni rowerów miejskich. 6,5
Wilcze Gardło Parkingi rowerowe Budowa parkingów rowerowych, montaż stacji napraw rowerów i tablicy informacyjnej z mapą tras rowerowych w rejonie Placu Jaśminu. 23
Wojska Polskiego Pumptrack Wykonanie projektu oraz budowa toru typu pumptrack obok CH Arena – działka nr 70, obręb Kłodnica. 300
Żerniki Trasa rekreacyjno-sportowa Wykonanie linarium, montaż stacji napraw rowerów. 184

Projekty odrzucone

Zadania wieloletnie

Zadania związane z budową nowych dróg rowerowych są trudne do realizacji w przeciągu jednego roku, dlatego prawie wszystkie tego typu zadania zostały odrzucone. Odrzucony został m.in. bardzo ciekawy projekt budowy kładki rowerowej nad Kłodnicą.

Za drogo

Kilka projektów (związanych głównie z remontami dróg dla rowerów) zostało odrzuconych ze względu na koszt przewyższający budżet danej dzielnicy. W części przypadków w kosztorysach uwzględniano prace dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z remontem drogi dla rowerów, takie jak np. remonty przyległych chodników.

Brak możliwości technicznych

Budowa oświetlenia popularnej wśród rowerzystów drogi na skraju lasu przy dzielnicy Obrońców Pokoju została uznana za niemożliwą do realizacji.

Tereny prywatne

Kilka zadań zostało odrzuconych ze względu na częściowe położenie na terenach, które nie należą do miasta.

W przypadku jednego z tych zadań – „Budowa fragmentu trasy rowerowej Centrum – Sośnica” jest to pomyłka osoby weryfikującej ten projekt, ponieważ zakres tego projektu został celowo tak sprecyzowany, aby nie obejmować problematycznej działki prywatnej. Stosowne odwołanie od wyniku tej weryfikacji zostało już złożone przez wnioskodawcę.

„Ograniczona grupa odbiorców”

Najbardziej kuriozalny powód odrzucenia spotkał projekt „Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 11”, dlatego przytaczamy uzasadnienie w całości.

Ograniczona grupa odbiorców: budowa wiaty rowerowej nie służyłaby społeczności lokalnej osiedla, a osoby nie będące uczniami szkoły nie miałyby możliwości skorzystania z wiaty. Wg dyrekcji szkoły, nie planowano takiej inwestycji, a wniosek nie był konsultowany i uzgadniany z dyrektorem szkoły. Podsumowując: brak ogólnodostępności, której przyświeca cel Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, nakazuje odrzucić przedmiotowy wniosek.

Nieznana przyszłość Gliwickiego Roweru Miejskiego

W tym roku zgłoszone zostały trzy propozycje nowych stacji GRM: w Bojkowie, Starych Gliwicach i Wójtowej Wsi. Wszystkie propozycje zostały odrzucone m.in. dlatego że nie wiadomo czy w przyszłym roku za wypożyczalnie odpowiadać będzie miasto czy metropolia. Natomiast zaproponowane lokalizacje zostały wpisane na listę stacji do analizy podczas wdrażania roweru metropolitalnego.

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *