Z czym do kogo

Odpowiedzialność za sprawy rowerowe na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego jest mocno rozmyta, warto wiedzieć do kogo zwracać się w jakiej sprawie.

Gliwice

Wydział Usług Komunalnych UM

uk@um.gliwice.pl

  • Gliwicki Rower Miejski,
  • Stojaki rowerowe na terenie Gliwic,
  • Miejskie stacja naprawcze (czyli te z logiem miasta),
  • Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gliwic,
  • Trasy rowerowe poza drogami publicznymi (czyli przede wszystkim trasy rowerowe przez pola).

Zarząd Dróg Miejskich

zdm@zdm.gliwice.eu

  • Infrastruktura rowerowa przy drogach publicznych.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

mzuk@mzuk.gliwice.eu

  • Infrastruktura rowerowa w parkach i skwerach.

Powiat gliwicki

Zarząd Dróg Powiatowych

sekretariat@zdpgliwice.pl

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

rzecznik@zdw.katowice.pl

  • Infrastruktura rowerowa przy drogach wojewódzkich na terenie województwa śląskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Katowicach

kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

  • Infrastruktura rowerowa przy drogach krajowych na terenie województwa śląskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatów,
  • Drogi techniczne wzdłuż autostrad (które z reguły dopuszczone są do ruchu rowerowego).