Hulacykl

Hulacykl to się cykl imprez rowerowo-hulajnogowych, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczestników ruchu.

Celami Hulacyklu są:

 • promowanie rowerów oraz urządzeń wspomagających ruch jako codziennego środka transportu dla każdego,
 • promowanie bezpiecznego oraz zgodnego z przepisami poruszania się na rowerach oraz urządzeniach wspomagających ruch,
 • promowanie aktywnego i wspólnego wypoczynku rodziców i dzieci,
 • integracja środowiska hulajnogowego Gliwic.

Regulamin imprezy Hulacykl:

 1. Udział w Imprezie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Impreza przeznaczona jest dla Uczestników poruszających się na:
  1. Urządzeniach wspomagających ruch (w szczególności hulajnogach i rowerach biegowych),
  2. Rowerach (w szczególności z przyczepkami, fotelikami i cargo).
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Imprezie wyłącznie pod opieką pełnoletniego Opiekuna, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego Uczestnika.
 4. Dopuszcza się udział w Imprezie pełnoletniego Opiekuna poruszającego się na rowerze, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania przepisów dotyczących rowerzystów (w tym m.in. zakazu jazdy po chodniku oraz przejeżdżania przez przejścia dla pieszych).
 5. Każdy Uczestnik Imprezy ponosi całkowitą i wyłączną osobistą odpowiedzialność za:
  1. swoje bezpieczeństwo i mienie,
  2. działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności za przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,
  3. wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wyrządzone przez siebie.
 6. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do:
  1. dbania o bezpieczeństwo Imprezy,
  2. wzajemnej życzliwości i pomocy w czasie przejazdu,
  3. wykonywania poleceń przedstawicieli Organizatora,
  4. zgłaszania przedstawicielom Organizatora zauważonych nieprawidłowości, wypadków, problemów technicznych lub rezygnacji z udziału w Imprezie.
 7. Zalecane jest noszenie kasków oraz odzieży o zwiększonej widzialności (jaskrawej i odblaskowej) oraz odpowiedniego oświetlenia w warunkach ograniczonej widoczności.
 8. Organizator zobowiązuje się wyłącznie do:
  1. organizacji przejazdu, w tym do wyznaczenia osób prowadzących i zamykających grupę Uczestników Imprezy,
  2. prowadzenia grupy w sposób dostosowany do aktualnych warunków i możliwości Uczestników,
  3. reagowania na zgłoszone przez Uczestników sytuacje i problemy.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.