Spotkanie GRR nr 116 (walne zebranie stowarzyszenia)

Władze stowarzyszenia kadencji 2022-2024

21 czerwca 2022 odbyło się walne zebranie stowarzyszenia, podczas którego dotychczasowy zarząd podsumował swoją 2-letnią kadencję, podjęto szereg uchwał oraz wybrano nowe władze stowarzyszenia.

Władze stowarzyszenia

Urna z głosami
 • Tomasz Herud – prezes
 • Ewa Lutogniewska – wiceprezes
 • Bartłomiej Chrupek – wiceprezes
 • Andrzej Parecki – przewodniczący komisji rewizyjnej
 • Witold Kapuściński – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
 • Andrzej Szelka – sekretarz komisji rewizyjnej

Podjęte uchwały

Przebieg obrad
 • Uchwała o wyborze przewodniczącego i protokolantki zebrania
 • Uchwała o udzieleniu absolutorium zarządowi
 • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021
 • Uchwała o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 • Uchwała o zmianie nazwy stowarzyszenia
 • Uchwała o zmianie statutu
 • Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej
 • Uchwała o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *