Nie dla większej liczby samochodów w lesie komunalnym

Część projektu MPZP obejmująca powiększone parkingi

Kilka dni temu do publicznego wglądu wyłożony został projekt nowego MPZP dla części rejonu dawnego zameczku leśnego. Nowy plan, w przeciwieństwie do starego, nie pozwala na zabudowę mieszkaniową. Niestety nadal pozwala na powiększanie parkingów kosztem zieleni.

Projekt nowego MPZP

Powierzchnia biologicznie czynna istniejącego parkingu

Zgodnie z projektem nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze po zameczku leśnym (a późniejszej dyskotece Bravo) może powstać zabudowa usługowa z zakresu gastronomii, kultury, rozrywki, hotelarstwa z ewentualną funkcją uzupełniającą z zakresu handlu, sportu i rekreacji. W pozostałej części teren jest przeznaczony pod zieleń urządzoną i lasy. Te zapisy nie budzą żadnych wątpliwości – dokładnie takiego przeznaczenia tego obszaru oczekujemy. Parkowo-leśne przeznaczenie obszaru lasu komunalnego (zwanego czasem Parkiem Kultury i Wypoczynku) dobrze się sprawdza i warto zadbać o to, żeby parkowa część tego terenu była jak najatrakcyjniejsza.

Nasze obawy natomiast budzą zapisy pozwalające na znaczące (nawet kilkukrotne) powiększenie obszaru istniejących parkingów od strony ul. Chorzowskiej. Co prawda MPZP nakazuje stosowanie wysokich (70% dla lewego parkingu i 60% dla prawego) minimów powierzchni biologicznie czynnej, tylko czy samochód parkujący w środku lasu na trawie/żwirze/geokracie (co mieści się w definicji powierzchni biologicznie czynnej) przeszkadza mniej niż taki, które zaparkowałby na betonowym parkingu?

Czy parkingów przy lesie komunalnym faktycznie brakuje?

Lokalizacja głównych parkingów w rejonie lasu komunalnego

Poza parkingiem od strony ul. Chorzowskiej funkcjonuje jeszcze kilka parkingów przy lesie. 2 największe z nich to parkingi przy Cmentarzu Lipowym i na tyłach stadionu. Tylko te 2 parkingi zapewniają kilkaset miejsc parkingowych, a kolejny duży parking w tej okolicy planuje budować Zarząd Dróg Miejskich przy okazji generalnej przebudowy ulicy Chorzowskiej. Swój własny parking ma również Centrum Leczenia uzależnień.

Należy również pamiętać, o istnieniu przystanku autobusowego Gliwice Zameczek Leśny (aż 10 linii autobusowych), jeżdżącym po Gliwicach AutoHopie czy planowanej velostradzie Gliwice-Katowice, która ma biec wzdłuż lasu komunalnego. Ponadto, operatorzy e-hulajnóg umożliwiają oddanie pojazdów w pobliżu parku. Tym samym możliwości dotarcia do lasu inaczej niż samochodem już teraz są dobre, a będę jeszcze lepsze.

Do parku można dojechać aż 10 liniami, w tym A4, która w godzinach szczytu dojeżdża tutaj co 10 min. Ponadto, w dni robocze można skorzystać również z AutoHopa.

Co my zrobiliśmy, żeby ratować las przed samochodami?

  • 9 sierpnia nasz przedstawiciel uczestniczył w Dyskusji Publicznej zorganizowanej w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim,
  • 12 sierpnia wysłaliśmy nasze uwagi do planu,
  • 16 sierpnia nagłaśniamy temat.

Co Ty możesz zrobić, żeby ratować las przed samochodami?

Do 9 września każdy może wysłać swoje uwagi do planu. Najprościej to zrobić wysyłając email na adres Wydziału Planowania Przestrzennego, czyli: pp@um.gliwice.pl. Inne sposoby opisane są tutaj.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Jeden komentarz do "Nie dla większej liczby samochodów w lesie komunalnym"


  1. Popieram Pana Tomaszu Prezesie Rowerowych Gliwic, a poprzednio nazwa Gliwicka Rada Rowerowa, Radny dzielnicy Sikornik. Pamiętam kiedy na tym terenie funkcjonował obiekt o nazwie Zameczek Leśny, gdzie chodziłem na zabawy przy zespole muzycznym. Potem zmieniono nazwą na BRAVO. Niestety czas się skończył. Teren leśny, Park należy chronić przed zabetonowaniem przez parkingi samochodowe. Dobrze, że wybudowano Tężnię, która służy ludziom. Dużo ludzi z niej korzysta, a między innymi i ja.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *