List otwarty w sprawie lasu komunalnego

Fragment lasu komunalnego, który ma zostać sprzedany

Ujawnione w ostatnim czasie informacje o planach miasta wobec lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej są bardzo niepokojące, dlatego zdecydowaliśmy się wystosować list otwarty do prezydenta Gliwic Adama Neumann oraz Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice Marka Pszonaka.

Treść listu

W ostatnich dniach w gliwickich tradycyjnych i społecznościowych mediach sporo uwagi poświęcono planom miasta w odniesieniu do lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej. Od lat las komunalny jest miejscem, w którym najmłodsi gliwiccy rowerzyści uczą się niełatwej sztuki utrzymania równowagi, a starsi rowerzyści szukają wytchnienia od miejskiego zgiełku. Jako organizacja reprezentująca rowerzystów Gliwic i okolic nie możemy przejść obojętnie wobec ujawnionych przez Radę Dzielnicy Zatorze planów sprzedaży działek 70, 73, 74 i 395/2 w obrębie Żorek. Podobnie, jak wielu gliwiczan, liczymy na powrót do las komunalnego restauracji nawiązującej do tradycji dawnego Zameczku Leśnego, jednakże nie potrzeba do tego obszaru o powierzchni aż 1,6 ha, a tyle wynosi łączna powierzchnia 4 przedmiotowych działek. Nasz niepokój potęguje fakt, iż zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta w dniu 15 lipca 2010 r. Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, na obszarze oznaczonym numerem 15U dopuszcza się: zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną i wielorodzinną, zabudowę gospodarczą (garaże, budynki pomocnicze), dojścia, dojazdy i parkingi. W związku z powyższym postulujemy, aby:

  1. Odstąpić od sprzedaży działek nr 73, 74 i 395/2,
  2. Podjąć działania na rzecz zmiany MPZP nr XXXVII/1089/2010 uchwalonego 15 lipca 2010 r., tak aby dla obszaru 15U nie dopuszczał:
    1. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
    2. parkingów,
  3. Podjąć działania na rzecz rewitalizacji działki 395/2 poprzez odrestaurowanie istniejących tam obiektów (przede wszystkim fontanny i sceny) oraz uzupełnienie jej o elementy małej architektury, takich jak ławki, leżaki itp.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *