Opinia na temat „Budowy trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica” etap 1

24 września ogłoszony został przetarg na „Budowę trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica” etap I (odcinek od ul. Berbeckiego do ul. Akademickiej). Projekt ten niestety posiada szereg mankamentów, które poważnie zmniejszają jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

 1. Brak rampy na schodach na alei Przyjaźni.
  Brak rampy uczyni budowaną trasę nieużyteczną dla mniej sprawnych fizycznie rowerzystów, rowerzystów z przyczepkami, rowerów cargo itp. Co więcej taka rozwiązanie jest niebezpieczne i może prowadzić do upadków rowerzystów, którzy pojadą trasą po raz pierwszy i nie będą spodziewać się schodów.
  Brak tego przejazdu jest sprzeczny z „Koncepcją projektową rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice”, która przewiduje budowę przejazdu rowerowego w tym miejscu.
 2. Brak przejazdu rowerowego przez ulicę Zwycięstwa.
  Będzie to oznaczało konieczność przeprowadzania rowerów przez ulicę. W dokumentacji projektowej zapisano iż „Nie jest przewidziana ingerencja w ulicę Zwycięstwa z uwagi na decyzję o priorytecie ruchu samochodowego na tej ulicy”. Nie zgadzamy się na zawłaszczenie najbardziej prestiżowej ulicy w Gliwicach na rzecz ruchu samochodowego. W Gliwicach istnieje kilkadziesiąt przejazdów rowerowych przez różne ulice, w tym drogi wojewódzkie i krajowe i nie ma najmniejszego uzasadnienie aby w tym miejscu takiego przejazdu nie było.Wnioskujemy o wymalowanie w tym miejscu przejazdu rowerowego.
 3. Brak wydzielenia części rowerowej ciągów pieszo-rowerowych w śladzie alei Przyjaźni.
  Dokumentacja projektowa opublikowana w BIPie nie przewiduje wydzielenia części rowerowej w ciągach pieszo-rowerowych w śladzie alei Przyjaźni (co oznacza w praktyce znak C-13/C-16 z poziomą kreską zamiast pionowej oraz brak wymalowanej linii oddzielającej ruch pieszy od rowerowego). Wspólny ruch pieszo-rowerowy jest mniej bezpieczny dla pieszych i mniej wygodny dla rowerzystów, aleja Przyjaźni jest wystarczająco szeroka aby takiej segregacji dokonać, co więcej na odcinku od Wybrzeża AK do ul. Zwycięstwa takie rozwiązanie funkcjonuje od lat i dobrze się sprawdza.
  Brak tego rozdzielenia jest sprzeczny z „Koncepcją projektową rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice”, która przewiduje rozdzielenie ruchu rowerowego od pieszego na całej długości alei Przyjaźni.
  Najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa ciągu pieszo-rowerowego w taki sposób jak na ulicy Bojkowskiej, czyli część rowerowa z nawierzchnią asfaltową, a część piesza z nawierzchnią z kostki brukowej. Akceptowalnym rozwiązaniem jest również zastosowanie takiej samej nawierzchni dla obu części, a jedynie rozdzielenie ich za pomocą białej linii wymalowanej farbą, tak jak ma to miejsce np. na alei Sikornik. Dodatkowo konieczne jest zmiana znaków C-13/C-16 z wersji z poziomą kreską na wersję z pionową kreską.
 4. Wysepka na ulicy Dworcowej.
  Na wysepce na przejeździ przez ulicą Dworcową przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej, a nie tak jak przewiduje „Standardy infrastruktury rowerowej” (część „Koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice”) asfaltową.
 5. Przejazd przez ulicę Częstochowską.
  Przejazd rowerowy przez ulicę Częstochowską został wykonany w taki sposób iż będzie zmuszał rowerzystów do wykonania 4 skrętów o kącie 90°, podczas kiedy w tym miejscu można było zastosować sygnalizatory S-1a (wprowadzone do kodeksu drogowego 08 października 2015) od strony alei Przyjaźni oraz ulicy Piramowicza co umożliwiłoby rowerzystom przejazd w tym miejscu bez konieczności wykonywania żadnych skrętów.
 6. Przejazd przez ulicę Konarskiego.
  Lokalizacja przejazdu rowerowego oraz przejścia dla pieszych został zaprojektowana w taki sposób iż będzie niepotrzebnie zwiększać częstotliwość krzyżowania się ruchu pieszego z rowerowym. Przejazd rowerowy jest po północnej stronie, a przejście dla pieszych po stronie południowej, pomimo, że za przejazdem droga dla rowerów odchodzi w kierunku południowym, dlatego też wnioskujemy o zamianę miejscami przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym.
 7. Przebieg przez park Chrobrego.
  Przebieg przez park Chrobrego został zaplanowany w taki sposób, że niepotrzebnie wydłuża długość przejazdu z Sośnicy do Urzędu Miasta. Wnioskujemy o jego zmianą, tak a by przebiegał bardziej na ukos, tj. od mostku na Kłodnicy do bezpośrednio w kierunku Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej.

Nasze uwagi zostały przesłane Urzędu Miasta.

Dokumentacja do pobrania

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *