Rowery w projekcie budżetu miasta na 2018 rok

Niedawno opublikowany został projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2018 rok. Przeanalizowaliśmy go pod kątem zaplanowanych inwestycji rowerowych.

Z roku na rok rośnie liczba wystąpień wyrażenia „rower” w uchwale budżetowej. W tym roku słowo „rower” pada 14 razy, rok temu 8, a 2 lata temu jedynie 3 razy. Oczywiście nie oznacza to, że wydatki na rowery będą 5 razy większe niż 2 lata temu, pewne rzeczy zostały po prostu dokładniej opisane:)

W budżecie na 2018 rok zaplanowano, że dochody wyniosą 1,175 mld zł, a wydatki 1,355 mld zł.

Gliwicki Rower Miejski

Na utrzymanie GRM zaplanowano 311 tys. zł plus 24 tys. zł kosztów obsługi administracyjnej. Cena miesięczna utrzymania jednej stacji to 3450 zł, co oznacza, że system nadal będzie składał się z 10 stacji (umowa z Nextbikiem przewiduje możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe 5 stacji). W projekcie budżetu brak informacji o planowanych przychodach związanych z GRM (opłaty z wypożyczeń trafiają do miasta).

Nieskorzystanie z możliwości rozbudowy systemu to poważny błąd. Obecna niewielka liczba stacja sprawia, że mało komu opłaca się skorzystać z wypożyczalni, bo nawet jeżeli ma ją blisko domu, to niekoniecznie stacja GRM znajduje się blisko jego docelowego miejsca podróży. Miasta podobnej wielkości jak Gliwice (182 tys. mieszkańców) mają znacznie więcej stacji:

  • Rzeszów (189 tys. mieszkańców) – 28 stacji
  • Toruń (203 tys. mieszkańców) – 30 stacji
  • Radom (216 tys. mieszkańców) – 27 stacji

Inwestycje

Projekt budżetu przewiduje 373 mln zł na inwestycje, niestety brak w nim dokładnych informacji ile będą kosztować poszczególne inwestycje, co bardzo utrudnia przewidzenie ich zakresu.

DDR ze Starych Gliwic do Brzezinki

Jedną z zaplanowanych inwestycji jest „Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka„. Pomysł budowy drogi dla rowerów w tym miejscu pojawił się kilka miesięcy temu jako jedna z propozycji do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt ten nie został jednak dopuszczony do głosowania, a w uzasadnieniu odrzucenia napisano:

Zadanie wieloletnie. Konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji. Rozbudowa pasa drogowego ul. Kozielskiej o chodnik lub drogę rowerową, wymaga zajęcia części nieruchomości niebędących własnością Miasta Gliwice, budowy nasypu, budowy przepustu dla potoku i wycinki wielu kolidujących drzew. Zadanie wieloletnie. Konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji. Rozbudowa pasa drogowego ul. Kozielskiej o chodnik lub drogę rowerową, wymaga zajęcia części nieruchomości niebędących własnością Miasta Gliwice, budowy nasypu, budowy przepustu dla potoku i wycinki wielu kolidujących drzew.

W projekcie budżetu nie ma informacji, czy w przyszłym roku planuje się wykonanie samej dokumentacji, czy może również właściwe prace budowlane. Wczoraj wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do Zarządu Dróg Miejskich.

Aktualizacja 20 listopada: Otrzymaliśmy informację z ZDM, że w 2018 roku planowane jest jedynie wykonanie dokumentacji projektowej.

Aktualizacja 24 listopada: Otrzymaliśmy informację z ZDM, że planowana jest wyłącznie budowa odcinka przez las między Brzezinką i Starymi Gliwicami, który ma około 350 m.

Przebudowa skrzyżowania na Koperniku (Toszecka/Myśliwska/Pionierów)

W ramach tej inwestycji planowana jest budowa 350 m DDR przy ul. Toszeckiej i niespełna 100 m przy ul. Myśliwskiej.

Aktualizacja 25 listopada: Wczoraj ZDM udostępnił nam projekt tej inwestycji, dzięki czemu mogliśmy mu się dokładniej przyjrzeć.

Budowa ronda w Brzezince (Wyczółkowskiego/Kozielska/Kresowa)

W ramach tej inwestycji, która pierwotnie miała być zrealizowana w 2017 roku, zaplanowano remont 150 m DDR. Na początku roku przesłaliśmy ZDM kilka uwag odnośnie tego projektu.

Aktualizacja 22 listopada: Dzisiaj ZDM ogłosił przetarg na budowę tego ronda.

Przebudowa ul. Jagiellońskiej i ul. Zabrskiej

Miasto ma gotowy projekt, który przewiduje powstanie nowych dróg dla rowerów przy obu tych ulicach.

Przebudowa ul. Zwycięstwa

W przyszłym roku ma zostać opracowana wielowariantowa koncepcja przebudowy tej ulicy. Jednym z wymagań odnośnie tej koncepcji jest uwzględnienie infrastruktury rowerowej.

Zachodnia obwodnica miasta

W ramach budowy zachodniej obwodnicy zaplanowano m.in. budowę kilku krótkich odcinków dróg rowerowych oraz dopuszczenie jezdni serwisowych do ruchu rowerów. Na początku roku przesłaliśmy ZDM kilka uwag odnośnie tego projektu.

Rozbudowa systemu detekcji pieszych i rowerzystów

Na wiosnę tego roku ZDM w ramach eksperymentu wyposażył pierwszy przejazd dla rowerzystów w automatyczną detekcję rowerzystów. Od tego czasu wszystkie nowe przejazdy dla rowerzystów z sygnalizację świetlną są od razu wyposażane w automatyczną detekcję (Kujawska, Panewnicka × 2, Akademicka, Konarskiego i Częstochowska).

Wedle naszej wiedzy, automatyczna detekcja ma docelowo pojawić się również na wszystkich istniejących przejazdach dla rowerzystów ze światłami. W pierwszej kolejności, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, na przejazdach przez ul. Nowy Świat i al. Sikornik (obok Teatru Miejskiego), a w dalszej kolejności na przejazdach w ramach skrzyżowanie DTŚ/Śliwki/Orlickiego i przejeździe przez ul. Kozielską.

Warto wiedzieć, że zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, detektory wykrywające pojazdy muszą być automatyczne, a jedynie detektory wykrywające pieszych mogą być ręczne.

Budowa trasy rowerowej Centrum – Sośnica

To już 4 razy kiedy trasa do Sośnicy pojawia się w rocznym budżecie miasta i mamy nadzieję, że to już ostatni raz. Do wybudowania został już tylko odcinek od giełdy samochodowej do granicy z Zabrzem w parku Powstańców Śląskich i to najpewniej o niego właśnie chodzi.

Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej

Trasa w śladzie kolejki wąskotorowej, podobnie jak trasa do Sośnicy, jest również stałym elementem budżetu miasta, w którym pojawia się również po raz 4. Miesiąc temu wybrany został projektant ostatniego odcinka (Bojków – Mysia Góra), który będzie miał rok na wykonanie projektu. Oznacza to, że najpewniej w przyszłym roku budowa tej trasy ponownie będzie ujęta w budżecie miasta.

Centrum przesiadkowe

Trwa projektowanie przyszłego centrum przesiadkowego i przebudowy placu Piastów. Wstępna koncepcja CP przewidywała budowę kilku odcinków DDR oraz parkingów rowerowych. Na wiosnę uczestniczyliśmy w spotkaniu, w którym zgłosiliśmy szereg postulatów odnośnie projektu CP.

Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i tras rowerowych

Projekt budżetu zawiera też bardzo ogólną pozycję, która pozwala wykonać właściwie dowolną inwestycję rowerową. Podejrzewamy, że w przypadku przyszłego roku będzie to:

  • Modernizacja oznakowania szlaków rowerowych (miasto ma już gotowy projekt),
  • Budowa drogi dla rowerów przy ul. Portowej (deklaracja o jej budowie padała przy okazji odrzucenia 2 wniosków (wniosek nr 100 i nr 239) do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego),
  • Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Pocztowej (miała się rozpocząć w tym roku, ale chyba tak się nie stanie),
  • Budowa drogi dla rowerów przy ul. Rybnickiej na odcinku wzdłuż ogródków działkowych (deklaracja jej budowy padła przy okazji wymiany pism odnośnie zachodniej obwodnicy)

Aktualizacja 20 listopada: ZDM potwierdził, że w 2018 roku DDR przy ul. Portowej zostanie wydłużona o 950 m w kierunku Łabęd.

Budowa parkingów rowerowych

Pod tym szumnym tytułem kryje się zwykle budowa standardowych, U-kształtnych stojaków rowerowych. Na budowę czeka m.in. kilkanaście wnioskowanych przez nas stojaków na starówce.

Projekty z budżetu obywatelskiego

Na przyszły rok zaplanowaną również realizację 3 zadań okołorowerowych wybranych w ramach GBO:

  • Os. Politechnika – Pumptrack (167 tys. zł)
  • Os. Stare Gliwice – stacja napraw rowerów (4 tys. zł)
  • Os. Stare Gliwice – cykliczne rajdy rowerowe dla seniorów (3,5 tys. zł)

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *