Infrastruktura rowerowa w ramach Centrum Przesiadkowego

Wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu roboczym dotyczącym infrastruktury rowerowej w ramach projektowanego Centrum Przesiadkowego. Było to okazją do przedstawienia naszych postulatów.

Możliwość legalnego i bezpiecznego przejazdu w osi północ-południe

Obecnie w centrum Gliwic rowerzyści nie mają możliwości legalnego i bezpiecznego przejazdu na drugą stronę torów kolejowych. Dworcowe tunele są zbyt niskie, żeby dopuścić w nich ruch rowerów, natomiast chodniki pod wiaduktem przy ul. Piwnej i na wiadukcie na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego są zbyt wąskie, a jazda rowerem ul. Piwną czy Bohaterów Getta Warszawskiego nie należy do najbezpieczniejszych. Od wielu lat planowana jest budowa nowego tunelu samochodowego z drogą dla rowerów, który połączyłby ul. Na Piasku z ul. Tarnogórską, jednakże ze względu na ogromne koszty tej inwestycji (m. in. konieczność wyburzeń przy ul. Na Piasku) jego budowy nie przewiduje się w najbliższej przyszłości.

Znając powyższe ograniczenia zaproponowaliśmy aby wybudować tunel łączący ul. Na Piasku z ul. Tarnogórską jako tunel pieszo-rowerowy, gdyż taka inwestycja byłaby nieporównywalnie tańsza niż wariant samochodowy.

Skrzyżowanie przy placu Piastów

Powstający od kilku miesięcy projekt remontu ulic Jagiellońskiej i Zabrskiej przewiduje budowę DDR przy ul. Jagiellońskiej po stronie południowej. Koncepcja Centrum Przesiadkowego przewiduje przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego DDR po stronie południowej, która w rejonie placu Piastów przechodzi na stronę północną (wcześniej planowano DDR przy ul. Jagiellońskiej po stronie północnej).

Ze względu na to, że DDR przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Jagiellońskiej ma biec po stronie południowej, zaproponowaliśmy aby w rejonie placu Piastów zamiast przejazdów dla rowerów przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, pl. Piastów i ul. Jagiellońskiej wykonać przejazd jedynie przez ul. Dworcową. Znacząco uprości to drogę dla rowerów, zmniejszy liczbę punktów kolizyjnych z samochodami i pieszymi oraz przede wszystkim znacząco przyśpieszy czas przejazdu dzięki znacznie mniejszej liczbie przejazdów dla rowerzystów.

Parkingi rowerowe

Wykonana przez An Archi Group wstępna koncepcja Centrum Przesiadkowego przewidywała parkingi rowerowe jedynie po stronie północnej. Dla Gliwiczan mieszkających po stronie południowej torów kolejowych, którzy będą chcieli przesiąść się na pociąg bardzo przydatne byłby parkingi również po stronie południowej, dlatego zaproponowaliśmy aby również na placu dworcowym znalazły się parkingi dla rowerów.

Stacje Gliwickiego Roweru Miejskiego

W czasie wykonywania koncepcji przez An Archi Group nie było jeszcze wiadomo, że powstanie Gliwicki Rower Miejski, dlatego koncepcja ta nie przewidywała miejsca na stację GRM. W warunkach przetargowych przetargu na projekt budowlany Centrum Przesiadkowego zawarto jednakże konieczność przewidzenia miejsca na stację GRM. Zaproponowaliśmy, aby zamiast zastanawiać się czy stacja powinna być po stronie północnej czy południowej, postawić 2 stacje: jedną po stronie północnej i jedną po stronie południowej.

Droga dla rowerów na placu dworcowym

Koncepcja An Archi Group nie przewidywała żadnych dróg dla rowerów na placu dworcowym. Zaproponowaliśmy aby DDR kończyły się przy parkingu rowerowym i stacji GRM, tak aby rowerzyści nie musieli prowadzić rowerów po placu dworcowym.

Drogi dla rowerów przy ul. Zwycięstwa

Zakres inwestycji przewiduje przebudowę ul. Zwycięstwa aż do ul. Dubois, w ramach której mają powstać dwie jednokierunkowe DDR po obu stronach Zwycięstwa. Zaproponowaliśmy zamianę ich na pasy ruchu dla rowerów, które lepiej sprawdzają się w centrach miast. Takie rozwiązanie jest lepsze ponieważ:

  • ze względu na różnicę poziomów piesi nie wchodzą na pas ruchu dla rowerów
  • ze względu na różnicę poziomów rowerzyści nie wjeżdżają na chodnik
  • łatwiej skręcić w boczne ulice
  • brak podjazdów i zjazdów (pas ruchu dla rowerów jest cały czas na tym samym poziomie)
  • brak krawężników

Równoleżnikowa droga dla rowerów przez Centrum Przesiadkowe

Droga dla rowerów biegnąca przez Centrum Przesiadkowe wg koncepcji An Archi Group miała zawierać dwa strome podjazdy/zjazdy. Zaproponowaliśmy jej przesunięcie tak aby była pod skarpą, a nie na skarpie, dzięki czemu rowerzysta cały czas pojedzie w stosunkowo płaskim terenie.

Ciąg pieszo-rowerowy łączący Centrum Przesiadkowe z ul. Kolberga

Koncepcja Centrum Przesiadkowego nie zawierała żadnego łącznika z ul. Kolberga, jednakże w przetargu na projekt budowlany pojawiło się takie wymaganie. Zaproponowaliśmy, aby zamiast ciągu pieszo-rowerowego wykonać oddzielną drogę dla rowerów oraz chodnik.

Rozszerzenie inwestycji o dojazdowe drogi dla rowerów

Drogi dla rowerów w ramach Centrum Przesiadkowego i w jego najbliższym sąsiedztwie to nie wszystko. Konieczne są również drogi dla rowerów, które umożliwią dojazd do CP z dalszych osiedli. Zaproponowaliśmy aby inwestycję rozszerzyć o DDR przy ul. Tarnogórskiej i ul. Toszeckiej. Ze względu na ograniczenia wynikające z dofinansowania unijnego na pewno nie będzie możliwa budowa tych DDR do granic miasta, dlatego zaproponowaliśmy aby poprowadzić je najdalej jak się da.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *