Zabrzańska infrastruktura rowerowa zinwentaryzowana

Fragment mapy infrastruktury rowerowej autorstwa Gliwickiej Rady Rowerowej

Wraz z gliwicką firmą smart geomatic zakończyliśmy prace nad rozbudową naszej mapy infrastruktury rowerowej o infrastrukturę rowerową z Zabrza. W ramach prac nad mapą przejechaliśmy Zabrze wzdłuż i wszerz.

Jaka jest zabrzańska infrastruktura rowerowa?

Pasy ruchu dla rowerów w Rokitnicy

Sieć rowerowa w Zabrzu jest nieco uboższa niż w Gliwicach. Podobnie jak w przypadku Gliwic jest to sieć bardzo rozdrobniona, nietworząca żadnej spójnej całości. Najbliższą ukończenia jest główna trasa północ-południe, której ponad połowa już istnieje. Mocno rozbudowana jest również sieć w rejonie strefy przemysłowej pomiędzy Mikulczycami, Rokitnicą i Osiedlem Młodego Górnika.

W przeciwieństwie do Gliwic w Zabrzu można spotkać odcinki pasów ruchu dla rowerów, nie udało nam się natomiast znaleźć żadnych stacji naprawczych.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *