Planowana droga dla rowerów przy ul. Pocztowej

Na wiosnę pisaliśmy o planowanej budowie DDR przy ul. Błonie, której budowa trwa już od kilku tygodni. Nie jest to jednak jedyna inwestycja w tej części Gliwic – jeszcze w tym roku (lub na początku przyszłego) planowana jest budowa dalszego fragmentu tej DDR przy ul. Pocztowej aż do ronda Płażyńskiego, gdzie zaczyna się DDR prowadząca do Bojkowa i Trynka.

Istniejący odcinek przy ul. Płażyńskiego na mapie zaznaczony jest kolorem zielonym, budowany odcinek przy ul. Błonie oznaczono kolorem czerwonym, a planowany odcinek przy ul. Błonie i Pocztowej oznaczono kolorem niebieskim.

Przebieg DDR

Obecnie budowany odcinek znajduje się po północno-zachodniej stronie ul. Błonie, rozpoczyna się przy rondzie Górników (u zbiegu ul. Kujawskiej i Błonie), a kończy się przy kopalni Sośnica. Odcinek, którego budowa jeszcze się nie rozpoczęła, będzie zaczynał się od przejazdu dla rowerów przez ul. Błonie i następnie biegł po jej stronie południowej aż do jej końca. Od skrzyżowania ul. Błonie z ul. Pocztową DDR będzie biec po wschodniej stronie ul. Pocztowej aż do skrzyżowania z ul. Pszczyńską, na którym trzeba będzie przejechać przez 2 przejazdy dla rowerzystów wyposażone w sygnalizacją świetlną. Od ul. Pszczyńskiej do ronda Płażyńskiego DDR będzie biec po stronie zachodniej ul. Pocztowej i mieć formę ciągu pieszo-rowerowego (nie ma tam wystarczająco dużo miejsca na osoby chodnik i DDR).

Przebieg ten nie jest idealny, ponieważ można tak zaplanować DDR, żeby było tylko jeden przejazd dla rowerzystów ze światłami. Jednakże wymagałoby to znaczącej przebudowy skrzyżowania ul. Błonie z Pocztową co jest obecnie niemożliwe.

Skrzyżowanie ul. Pszczyńskiej z ul. Pocztową

W obrębie tego skrzyżowania zaplanowano 2 przejazdy dla rowerów z sygnalizacją świetlną wyposażoną w automatyczną detekcję rowerzystów składającą się z 4 pętli indukcyjnych (po 2 na każdy przejazd) oraz 2 videodetektorów (videodetektorów nie będzie na krótkim odcinku DDR pomiędzy przejazdami dla rowerów. Videodetektory mają wykrywać rowerzystów znajdujących się w odległości ok. 30 m od przejazdu.

Planuje się taki program sygnalizacji świetlnej aby w przypadku dużej liczby pieszych/rowerzystów odpowiednio wydłużał zielone dla nich (tego typu rozwiązanie jest powszechne w przypadku samochodów). Dodatkowo planuje się taką kolejność poszczególnych faz, aby rowerzysta nie musiał zbyt długo czekać pomiędzy przejazdami dla rowerzystów.

Współpraca ZDM-GRR

W ogłoszonych na początku tego roku planach remontów dróg powiatowych znalazła się pozycja „ul. Pocztowa – remont nawierzchni jezdni i chodnika (na odcinku od ul.Pszczyńskiej do ronda im.Płażyńskiego)”. Ponieważ zapomniano, że miała tam przebiegać droga dla rowerów, to zawnioskowaliśmy o jej budowę przy okazji tego remontu. Wniosek ten zaowocował spotkaniem w Zarządzie Dróg Miejskich, na którym zaproponowaliśmy aby nie poprzestać na budowie DDR przy ul. Pocztowej po południowej stronie ul. Pszczyńskiej, ale również wybudować odcinek przy ul. Pocztowej po północnej stronie ul. Pszczyńskiej i odcinek przy ul. Błonie aż do kopalni, dzięki czemu udałoby się domknąć połączenie rowerowe trasy do Sośnicy z trasą do Bojkowa.

Kolejne spotkanie w sprawie tej inwestycji miało miejsce dzisiaj i dotyczyło już wyłącznie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Pocztową, a w szczególności automatycznej detekcji rowerzystów.

Mamy ogromną nadzieję, że taka konstruktywna współpraca ZDM-GRR będzie kontynuowana.

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *