Jaki był 2019 rok dla gliwickich rowerzystów?

Przejazd kolejowy na trasie G3 podczas budowy

Za nami kolejny rok. Czy był on udany dla gliwickiej infrastruktury rowerowej?

Trasa do Sośnicy (G3)

Powstały 4 nowe fragmenty tej trasy:

Całość wraz z przedeptem wzdłuż DTŚ została oznakowana jako szlak rowerowy G3. Długość oznakowanego odcinka to 2,2 km i nie łączy się on z oznakowanym kilka lat temu odcinkiem szlaku G3 od Urzędu Miejskiego do giełdy samochodowej.

Obwodnica południowa

W tym roku do użytku został oddany krótki odcinek obwodnicy południowej w rejonie magazynów Amazon przy okazji, którego wybudowano równoległą asfaltową drogę dla rowerów o długości 600 m oraz 100 m łącznik rowerowy do Amazona. Wcześniej istniała w tym miejscu szutrowa droga po której dozwolony był wyłącznie ruch rowerów i pojazdów rolniczych.

Wraz z budową tego odcinka obwodnicy przebudowano również 350 m odcinek trasy rowerowej w śladzie dawnej kolei wąskotorowej. Stara nawierzchnia szutrowa została zastąpiona nową nawierzchnią szutrową.

Jagiellońska

W ramach inwestycji powstała asfaltowa droga dla rowerów o długości 300 m pomiędzy ul. Częstochowską a ul. Szarą. Ze względu na przełożenie na później budowy przejazdu przez ul. Częstochowską odcinek ten nie łączy się z al. Przyjaźni i stanowi kolejną samotną wyspę na rowerowej mapie Gliwic.

Toszecka/Myśliwska

Nowa droga dla rowerów przy ul. Toszeckiej

W ramach kolejnej przebudowy skrzyżowania ulic Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów powstały dwa odcinki asfaltowych DDR: 350 m wzdłuż ul. Toszeckiej i niespełna 100 m wzdłuż ul. Myśliwskiej. Obie DDR są przedłużeniem istniejącej szutrowej DDR wzdłuż ul. Pionierów.

Andersa

W ramach przebudowy środkowego odcinka ul. Andersa powstało 300 m asfaltowej DDR. Pomimo iż ta ulica idealnie nadaje się na wytyczenie pasów ruchu dla rowerów zdecydowano się na wydzieloną DDR kosztem zwężenia chodnika i to tylko na bardzo krótkim, bo 300 m odcinku.

Lotnisko

W ramach nieukończonej jeszcze przebudowy lotniska trasa rowerowa jest „przesuwana” o kilkadziesiąt m na zewnątrz. Nowa południowa ścieżka liczy 1 km i ma nawierzchnię asfaltową w przeciwieństwie do starej, która była szutrowa i stała się drogą techniczną lotniska. W przypadku ścieżki zachodniej (której „przeniesiono” dopiero 300 m) nawierzchnia zarówno przed, jak i po jest asfaltowa.

Rybnicka

W ramach remontu chodnik pomiędzy numerami 107 a 141 (około 200 m) został poszerzony i wykonany z kostki bezfazowej. W przyszłości, po ukończeniu prac przy pozostałej jego części, zyska on oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego.

Kontraruch

W lipcu 2019 w Gliwicach powstał pierwszy w mieście kontrapas rowerowy – w ramach zmiany organizacji ruchu na ul. Wybrzeże Wojska Polskiego na odcinku 150 m dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerów, przy zachowaniu jednego kierunku dla pozostałych pojazdów.

Automatyczna detekcja

W 2019 wdrożono automatyczną na wszystkich nowych przejazdach dla rowerzystów oraz wszystkich tych, które jej wcześniej nie miały (przede wszystkim na znienawidzonym przez rowerzystów skrzyżowaniu DTŚ/Śliwki/Orlickiego).

Stojaki rowerowe

Nowe stojaki na Rynku

Urząd Miejski, Miejski Zarząd Usług Komunalnych i gliwickie jednostki oświatowe postawiły 35 bezpiecznych (U-kształtnych) stojaków rowerowych:

 • 4 stojaki na Cmentarzu Centralnym,
 • 7 stojaków na Cmentarzu Lipowym,
 • 1 stojak przy Cmentarzu św. Jacka,
 • 2 stojaki przy rondzie w Brzezince,
 • 2 stojaki na Rynku,
 • 2 stojaki na ul. Barlickiego,
 • 2 stojaki przed dawną pocztą na ul. Dolnych Wałów,
 • 2 stojaki przy rolkowisku w Żernikach,
 • 5 stojaków w Parku Plac Grunwaldzki,
 • 8 stojaków i wiata przy Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 5.

18 z powyższych stojaków powstało w lokalizacjach zaproponowanych przez GRR. Poza stojakami bezpiecznymi (U-kształtnymi) przy jednostkach oświatowych pojawił się kilka modułów tzw. wyrwikółek, jednak nie uwzględniamy ich w naszym zestawieniu, ponieważ nie spełniają podstawowej roli stojaka rowerowego – nie zabezpieczają przed kradzieżą.

Stacje naprawcze

Urząd Miejski postawił 2 nowe samoobsługowe stacje napraw rowerów:

 • na rogu ul. Uszczyka i Toszeckiej,
 • obok ronda w Brzezince,

Gliwicki Rower Miejski

W tym roku, podobnie jak rok wcześniej, GRM składał się z 15 stacji i 150 (teoretycznie) rowerów. Na przełomie marca i kwietnia zdecydowano się na postulowaną przez nas optymalizację lokalizacji 2 stacji, a z początkiem czerwca system został włączony do tzw. metroporozumienia umożliwiającego oddawanie gliwickich rowerów w innych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Trwające inwestycje

Obecnie trwa budowa dwóch fragmentów obwodnicy Gliwic:

 • od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej która będzie miała jezdne techniczne z dopuszczonym ruchem rowerów,
 • od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej wraz z DDR po stronie południowej.

Trwa również remont generalny ul. Zabrskiej, który przewiduje powstanie DDR, budowa drogi dla rowerów w śladzie dawnej kolei wąskotorowej na odcinku pomiędzy Bojkowem a Mysią Górą oraz remont alejek przy Szachcie w Sośnicy.

Podsumowanie

W 2019 roku:

 • wybudowano około 1,65 km nowych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych 1,
 • wyremontowano około 2,1 km dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych 2,
 • wyposażono 11 przejazdów dla rowerzystów w automatyczną detekcję rowerzystów 3,
 • postawiono 35 nowych, bezpiecznych stojaków rowerowych 4,
 • postawiono 2 nowe stacje naprawcze 4,
 • wdrożono kontraruch na 1 ulicy (170 m),
 • oznakowano 2,2 km szlaku rowerowego.

Uwagi

 1. Nie uwzględniono nowych DDR/CPR, które powstały wyłącznie w efekcie zmiany organizacji ruchu,
 2. Nie uwzględniono remontów DDR/CPR, które nie poprawiły ich parametrów,
 3. Uwzględniono wyłącznie montaż detekcji rowerzystów na przejazdach, które jej wcześniej nie miały,
 4. Uwzględniono wyłącznie inwestycje miejskie.

Komentarz GRR

Najważniejszym wskaźnikiem z pośród powyższych statystyk jest łączna długość nowych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych. Ten wskaźnik w 2019 roku wyniósł jedynie 1,65 km, czyli wypadł gorzej niż w 2018 roku (2,3 km) i 2017 roku (4 km).

Niewielka łączna długość nowej infrastruktury rowerowej to nie jedyny problem, zeszłoroczne inwestycje były bardzo rozdrobnione (najdłuższa z nowych DDR, ta przy ul. Toszeckiej ma jedynie 350 m), często w żaden sposób nie połączone z resztą sieci (jak np. DDR przy Jagiellońskiej) lub nie spełniające podstawowych standardów (m.in. szutrowy CPR na wschód od ul. Wschodniej).

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *