Konsultacje nowych metropolitalnych standardów rowerowych

Daniel Chojnacki (autor nowych standardów) i Marcin Dworak (Metropolitalny Oficer Rowerowy)

W poniedziałek w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych nowych standardów rowerowych.

Po co nowe standardy?

Od czasu opracowania w 2013 roku standardów rowerowych Górnośląskiego Związku Metropolitalnego miały miejsce dwa istotne wydarzenia, który skłoniły włodarzy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do aktualizacji (a właściwie opracowania nowych) standardów. 3 lipca 2015 zmienione zostały dwa ważne rozporządzenia:

Przepisy te uregulowały m.in. zasady wyznaczania śluz rowerowych, kontrapasów czy znaków i sygnałów przeznaczonych dla rowerzystów. Natomiast 1 stycznia 2018 Górnośląski Związek Metropolitalny przekształcił się w Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, przy okazji rozrastając się z 12 miast do 41 miast/gmin. Ponieważ przedstawiciele 29 nowych miast/gmin nie uczestniczyli w opracowywaniu starych standardów, chciano dać im taką możliwość, aby powstały dokument nie był przez nikogo kwestionowany jako odgórnie narzucony.

Autor standardów

Opracowanie nowych standardów powierzono Danielowi Chojnackiemu. Pan Daniel od 11 lat jest oficerem rowerowym we Wrocławiu, a wcześniej tę funkcję pełnił również w przeszło stutysięcznym Cork w Irlandii. Z wykształcenia jest inżynierem budowy dróg i lotnisk. Pracował jako biegły sądowy w sprawach rowerowych.

Najlepszą recenzją pracy wrocławskiego oficera rowerowego są wyniki ostatniego rankingu polskich miast przyjaznych rowerzystom, w którym Wrocław zajął pierwsze miejsce.

Konsultacje

Jak zwykle bywa w przypadku projektów wykonywanych dla GZM, zdecydowano się na dwuetapowe konsultacje. W pierwszym etapie projekt nowych standardów otrzymali przedstawiciel miast/gmin GZM. W ramach tego etapu zgłoszono ponad 100 uwag (w tym 29 z Urzędu Miejskiego w Gliwicach).

W ramach kolejnego etapu konsultacji w ostatni poniedziałek odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na których autor nowych standardów opowiedział o nich, a następnego dnia udostępniono nam projekt nowy standardów po przepracowaniu uwag z miast i gmin. Do piątku mamy przesłać nasze uwagi.

Nowe standardy

Nowe standardy to przeszło stustronicowy dokument kompleksowo traktujący na temat spraw rowerowych: od planowana, poprzez projektowanie, wymogi techniczne, oznakowanie, utrzymanie, na integracji z transportem zbiorowym skończywszy.

Czy to będzie przełom?

Kilkanaście dni temu pisaliśmy o tym, że stare metropolitalne standardy są fikcją i mało kto je stosuje (oficjalnie zostały przyjęte tylko przez jedno miasto – Katowice). Podczas poniedziałkowych konsultacji mocno podkreślaliśmy konieczność przekonania poszczególnych miast i gmin do przyjęcia stosownych zarządzeń lub uchwał odnośnie stosowania nowych standardów rowerowych.

Metropolitalny Oficer Rowerowy zadeklarował, że stosowanie standardów na pewno będzie obligatoryjne przy inwestycjach realizowanych lub dofinansowanych przez GZM. Obligatoryjne mają być również konsultacje ze środowiskiem lokalnych rowerzystów. Niestety większość inwestycji rowerowych będzie realizowana niezależenie przez poszczególne miasta i gminy metropolii, dlatego to przekonanie władz tych miast i gmin jest warunkiem koniecznym tego, żeby opracowanie nowych standardów stało się przełomem.

 

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *