Jaki był 2022 rok dla gliwickich rowerzystów i rowerzystek?

Nowy odcinek trasy G3 przy ul. Kujawskiej

Bez wątpienie najważniejszą inwestycją rowerową w zeszłym roku był kolejny etap budowy trasy do Sośnicy, ale to nie jedyna pozytywna inwestycja w 2022 roku.

Trasa do Sośnicy (G3)

Na wiosną ukończona została rozbudowa 500-metrowego odcinka ulicy Kujawskiej o chodnik, drogę dla rowerów i oświetlenie wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego. Tym samym uzupełniona została najistotniejsza luka w trasie do Sośnicy. Natomiast na jesień zrealizowany został zwycięski projekt z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego dotyczący zmiany lokalizacji przejazdu dla rowerzystów przez ul. Konarskiego.

Do zakończenie budowy całej trasy G3 pozostał remont 2 kładek na Kłodnicy oraz budowa odcinka pomiędzy ul. Jesienną a Wschodnią (obecnie 500 m jazdy po ziemnych wertepach). Do rozważenia pozostaje również ewentualna optymalizacja przebiegu szlaku G3 na terenie Parku Chrobrego.

Metropolitalna trasa do Katowic

20 maja przedstawiciele 11 samorządów miast i gmin (m.in. Gliwic) podpisali porozumienie dotyczące budowy Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych, zwanych Velostradami GZM. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. trasę Gliwice – Zabrze – Ruda Śląska – Świętochłowice – Chorzów – Katowice, które w Gliwicach miałaby biec następującymi ulicami: aleja Przyjaźni, Częstochowska, Jagiellońska, Szara, Zabrska i Chorzowska.

Już na starcie spora część tej trasy istnieje w terenie (al. Przyjaźni, ul. Jagiellońska i ul. Zabrska), choć raczej w standardzie zwykłej drogi dla rowerów niż głównej trasy metropolitalnej. Gotowy (lub prawie gotowy) jest również projekty generalnego remontu ulicy Chorzowskiej obejmujący m.in. budowę infrastruktury rowerowej. W 2022 na samej trasie miały miejsce jedynie drobne inwestycje:

 • rozpoczęto budowę przejazdu dla rowerzystów przez ul. Częstochowską,
 • na ul. Szarej ograniczono dozwoloną prędkość do 30 km/h oraz wymalowano sierżanty rowerowe (ul. Szara to jedyny fragment tej trasy, gdzie ruch rowerów będzie odbywał się na zasadach ogólnych,
 • zmieniono organizację ruchu w obrębie skrzyżowania Zabrska/Hutnicza, dzięki czemu jadąc w stronę Zabrza można na jezdnię zjechać również za skrzyżowaniem (a nie tylko przed).

Centrum przesiadkowe

W ramach budowy centrum przesiadkowego po północnej stronie stacji kolejowej wybudowane zostały m.in.:

 • drogi dla rowerów w jego obrębie (650 m),
 • 2 parkingi rowerowe (łącznie 39 zadaszonych stojaków, 10 boksów i 2 stacje napraw).
 • krótkie drogi dojazdowe przy:
  • ul. Składowej (CPR o długości 175 m).
  • ul. Tarnogórskiej (CPR o długości 150 m i jednokierunkowa DDR o długości 200 m).

Jednocześnie trwają dosyć zaawansowane prace drogowe po południowej stronie dworca kolejowego, jednakże one zakończą się dopiero w 2023 roku.

Rozbudowa ulicy Biegusa

W ramach rozbudowy ulicy Biegusa na Sikorniku powstał 150-metrowy odcinek CPR łączący nowe rondo z drogą techniczną biegnącą po wewnętrznej stronie obwodnicy. Z niezrozumiałych względów inwestycja nie objęła budowy DDR ani CPR na odcinku ulicy Biegusa pomiędzy ul. Pelikana a ul. Wilgi, gdzie powstał wyłącznie chodnik. W efekcie czego powstał krótki, niezbyt przydatny odcinek infrastruktury rowerowej, którego ciężko będzie w przyszłości przedłużyć. Pewnym pocieszeniem może być natomiast fakt, że przy okazji tej inwestycji wdrożono kontaruch rowerowy na prostopadłej ulicy Wilgi.

Budowa ulicy Doby

Latem otwarty został łącznik drogowy pomiędzy ulicą Chałubińskiego a ul. Tarnogórską w Żernikach, który później otrzymał imię podróżnika Aleksandra Doby. Długość nowej drogi wynosi około 575 m., a w ramach jej budowy powstała również droga dla rowerów o tej samej długości, a jedno ze skrzyżowań zyskało wyniesienie.

Remont Berbeckiego

W ramach przebudowy układu drogowego po południowej stronie dworca kolejowego wykonany został remont ciągu pieszo-rowerowy w ciągu ul. Berbeckiego na odcinku wzdłuż Parku Chopina (175 m). Natomiast w ramach napraw gwarancyjnych (sfinansowanych częściowo przez miasto) wykonano remont dalszego odcinka tego CPR aż do ul. Wybrzeże Armii Krajowej (75 m).

Uspokojenie ruchu

Fizycznie i finansowo niemożliwa jest budowa dróg rowerowych przy wszystkich ulicach, dlatego ważne aby mniej ruchliwe ulice były bezpieczne dla rowerzystów poruszających się na zasadach ogólnych. Aby to osiągnąć, konieczne jest kompleksowe uspokojenie ruchu obejmujące zarówno formalne ograniczenie prędkości, jak i infrastrukturę, która nie pozwala na szybką i niebezpieczną jazdę oraz pozwala jeździć rowerzystom na skróty.

W 2022 kontraruch pojawił się na 4 kolejnych ulicach:

 • Dzierżona (175 m, realizacja w ramach GBO),
 • Granicznej (100 m),
 • Świętokrzyskiej (125 m, realizacja przy okazji wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego),
 • Wilgi (50 m, realizacja przy okazji wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego).

Tym samym liczba różnych form kontraruchu wynosi już 15 i śmiało można myśleć o globalnym wdrożeniu kontraruchu w całym mieście.

Na terenie miasta zmniejszono dozwoloną prędkość do 30 km/h na następujących ulicach/kwartałach ulic:

 • Banacha/Kaszubskiej/Krzywoustego,
 • Dzierżona,
 • Granicznej,
 • Szarej,
 • Świętokrzyskiej,
 • w obrębie centrum przesiadkowego.

Na ul. Akademickiej wprowadzono strefę zamieszkania, co spowodowało ograniczenie prędkości do 20 km/h.

W następujących miejscach powstały fizyczne uspokajacze ruchu:

 • wyniesione skrzyżowanie ul. Pogodnej z ul. Przyszłości,
 • wyniesione skrzyżowanie ul. Lublinieckiej z ul. Michałowskiego,
 • wyniesione skrzyżowanie w obrębie nowego łącznika w Żernikach,
 • wyniesione przejście dla pieszych przez ul. Spacerową obok szkoły,
 • 2 wyniesione przejście dla pieszych przez ul. Wiślaną,
 • 2 progi spowalniające na ul. Czoka,
 • 2 progi spowalniające na ul. Rolników,
 • 2 progi spowalniające na ul. Tokarskiej.

Parkingi rowerowe i stacje naprawcze

Urząd Miejski, jednostki miejskie i instytucje państwowe postawiły 125 nowych bezpiecznych (U-kształtnych) stojaków rowerowych (w tym 82 zadaszone) oraz 10 boksów rowerowych:

 • 39 zadaszonych stojaków oraz 10 boksów rowerowych na terenie centrum przesiadkowego,
 • 5 boksów rowerowych na terenie centrum przesiadkowego,
 • 2 dodatkowe stojaki na rynku,
 • 2 stojaki na przystanku Żerniki Osiedle,
 • 2 stojaki przy łączniku Łużycka – Pszczyńska,
 • 5 zadaszonych stojaków przy siedzibie Zarządu Dróg Miejskich,
 • 5 stojaków przy rozbudowanym placu zabaw przy ul. Brylantowej,
 • 6 stojaków przy rozbudowanym placu zabaw przy ul. Domeyki,
 • 1 dodatkowy stojak przy placu zabaw przy ul. Dzionkarzy,
 • 10 stojaków przy siłowni przy ul. Jasnej,
 • 7 stojaków przy wodnym placu zabaw w Parku Chopina,
 • 2 nowe stojaki przy budynku nr 2 Technoparku,
 • 12 zadaszonych stojaków w parkingu wielopoziomowym przy Instytucie Onkologii,
 • 9 zadaszonych i 5 niezdaszonych stojaków przy SP nr 8 w Bojkowie,
 • 14 zadaszonych stojaków przy ZSP nr 17 w Brzezince
 • 3 zadaszonych i 3 niezadaszonych stojaków przy Państwowej Szkole Muzycznej,
 • 2 nowe stojaki przy placu Piłsudskiego 1,
 • 1 stojak na podwórku przy ul. Udzieli (w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej).

Na miejskich terenach postawiono również 2 nowe stacje naprawcze – obydwie na terenie centrum przesiadkowego.

Podsumowanie

W 2022 roku:

 • wybudowano 2,3 km nowych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych1,
 • wyremontowano 0,25 km dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych2,
 • postawiono 130 nowych, bezpiecznych stojaków rowerowych3 (w tym 82 zadaszone) oraz 10 boksów rowerowych,
 • postawiono 2 nowe stacje naprawcze3,
 • wdrożono kontraruch na 4 ulicach (450 m),
 • oznakowano 0,5 km szlaku rowerowego.

Uwagi

 1. Odcinki jednokierunkowe wliczono z przelicznikiem ½.
 2. Nie uwzględniono remontów DDR/CPR, które nie poprawiły ich parametrów.
 3. Uwzględniono wyłącznie inwestycje miejskie.

Komentarz RG

2022 to kolejny rok, którego rowerowe rezultaty są poniżej naszych oczekiwań. Jednocześnie był to przedostatni rok kadencji gliwickiego samorządu, więc 2023 rok będzie ostatnią szansą na realizację rowerowych obietnic wyborczych prezydenta Neumanna. Jest już pewne, że część z nich (np. dokończenia trasy wąskotorowej) nie zostanie zrealizowana. Nadal natomiast realna jest realizacja kluczowych inwestycji takich jak: dokończenie trasy G3 oraz budową infrastruktury rowerowej przy ulicach Chorzowskiej, Portowej, Strzelców Bytomskich i Toszeckiej (z Kopernika do Czechowic). Mają one gotowe projekty i zapewnione lub możliwe finansowanie zewnętrzne (w ramach funduszu samorządowego Polski Ład lub z funduszy na metropolitalnej velostrady). Bez realizacji 5 powyższych inwestycji nie ma mowy, żeby można było uznać powoli kończącą się kadencję samorządu za udaną pod względem rowerowym..

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

2 komentarze do "Jaki był 2022 rok dla gliwickich rowerzystów i rowerzystek?"


 1. dot. Metropolitalna trasa do Katowic

  Fantastycznie byłoby skomunikować Sośnicę z Chorzowską. Na razie trasa z Reymonta ma wąskie gardło – zarówno dla pieszych (odwiedzających Sośnicki cmentarz) oraz dla rowerzystów (jadących przykładowo na Chorzowską, do M1 w Zabrzu czy z zakupami do domów na Myśliwskiej w Zabrzu). Jest nim przejście pod mostami kolejowymi. Idąc pieszo na chodniku nie czuję się tam bezpiecznie, a są odważni jadący rowerem ulicą, choć nie jest to proste – duża prędkość pojazdów (jazda z górki pod most, mimo przejść dla pieszych nie ma żadnej infrastruktury powodującej zwolnienie pojazdów), tiry dojeżdżające do kolejowej stacji przeładunkowej, dostawcy DHL. Chodnik pod mostem jest bardzo wąski, nie sposób ominąć osoby idącej w przeciwnym kierunku, chodnik ma może szerokość 1 wózka dziecięcego. Domniemuję że prześwitu pod mostem nie sposób poszerzyć, można jednak tam wiele zrobić dla poprawy bezpieczeństwa.

  Odpowiedz

  1. Szansa na to, żeby coś z tym zrobić będzie przy okazji budowy dodatkowych torów i przystanków na linii Gliwice-Katowice, ale na to musimy jeszcze kilka lat poczekać.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *