Jaki był 2023 rok dla gliwickich rowerzystów i rowerzystek?

Rozpoczęcie pracy na trasie G3 w rejonie ulicy Wschodniej

Jeszcze nigdy nie trwało jednocześnie tyle inwestycji rowerowych co pod koniec 2023 roku. Jednocześnie dawno nie było roku, w którym do użytku oddano tak mało infrastruktury rowerowej jak w ostatnim roku.

Trasa do Sośnicy (G3)

Na jesień podpisano umowę obejmującą 3 ostatnie brakujące elementy trasy do Sośnicy:

 1. Remont kładki przy Parku Chrobrego,
 2. Rozbiórka starej i budowa nowej kładki obok ROD „Nad Kłodnicą” wraz z budową dróg dojazdowych,
 3. Budowa 0,5 km ciągu pieszo-rowerowego od pętli autobusowej przy ul. Jesiennej do ul. Wschodniej (wzdłuż DTŚ).

Wszystkie 3 powyższe części są mocno zaawansowane i ich zakończenia spodziewamy się na przełomie zimy i wiosny. Wtedy możliwy będzie bezpieczny i wygodny dojazd z centrum Gliwic do granicy w Zabrzem w Sośnicy.

Trasy do Pyskowic

Na jesień podpisano umowę obejmującą budowę zasadniczej części trasy – 5 km drogi dla rowerów/ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Toszeckiej (DW902) od McDonald’sa na Koperniku do ulicy Wakacyjnej w Czechowicach. Jednocześnie na zlecenie gliwickiego Urzędu Miejskiego trwało projektowanie odcinka od ulicy Wakacyjnej do granicy z Pyskowicami oraz na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich odcinka wzdłuż DW902 w Pyskowicach.

Obwodnica Gliwic

Na początku 2024 zakończy się budowa ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej (od ul. Sowińskiego do ul Daszyńskiego), w ramach inwestycji wybudowano już 0,6 km CPR oraz niespełna 2 km dróg technicznych dla ciągników rolniczych i rowerów. Jednocześnie trwało projektowanie ostatniego odcinka obwodnicy południowej (od ul. Rybnickiej do Ronda Produkcyjnego). Otwarcie obwodnicy zachodniej w 2024 zmniejszy ruch samochodowy w centrum oraz pozwoli w niedalekiej przyszłości przystąpić do kameralizacji ruchu samochodowego w Śródmieściu.

Południowa strona dworca

W ramach przebudowa infrastruktury drogowej po południowej stronie dworca kolejowego, wybudowano następującą infrastrukturę rowerową:

 • 125 m asfaltowe DDR przy ul. Jagiellońskiej,
 • 175 m asfaltowej DDR przy ul. Piwnej,
 • 75 m asfaltowej DDR przy ul. Hlubka,
 • 50 m asfaltowego CPR przy ul. Piwnej,

Dodatkowo istniejący bardzo szeroki chodnik wzdłuż ul. Częstochowskiej (pomiędzy al. Przyjaźni a ul. Jagiellońską) oznakowano jako CPR.

Powyższa infrastruktura z jednej strony udostępniła ten obszar miasta mniej odważanym rowerzystom, ale z drugiej strony wydłużyła czas jazdy rowerem w wielu relacjach (przyczyną są liczne „przerzuty” ścieżek rowerowych oraz sygnalizacja świetlna zoptymalizowana wyłącznie pod samochody) oraz sprawiła, że do pewnych miejsc nie da się praktycznie dojechać na rowerze (zachodni odcinek ul. Piwnej oraz ul. Na Piasku). Pisaliśmy o tym w naszej recenzji „Przebudowa centrum – betonoza to tylko jeden ze skutków wieloletniej polityki miasta„.

Pozostałe rozpoczęte budowy

W 2023 roku rozpoczęły się jeszcze (lub podpisano umowy):

 • Budowa CPR wzdłuż Portowej (od jazu na Kłodnicy do śluzy na Kanale Gliwickim),
 • Budowa DDR/CPR wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich (od kościoła ewangelickiego do ul. Jachtowej),
 • Remont spacerowo-rowerowej części al. Przyjaźni.

Drobne remonty

Zarząd Dróg Miejskich w ramach prac remontowych wyremontował:

 • ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Kozielskiej w Brzezince pomiędzy ulicami Zamojską a Sopocką (150 m),
 • drogę dla rowerów na rogu Placu Piłsudskiego (80 m),
 • wlot drogi dla rowerów na skwer przy czołgu (20 m),
 • rowerowy wlot na ulicę Zakole.

Natomiast na zlecenie wydziału Usług Komunalnych odnowiono nawierzchnię szutrowej ścieżki na granicy lasu w rejonie ul. Jałowcowej (475 m) oraz zmodernizowano oznakowanie czerwonego szlaku nr 6.

Parkingi rowerowe i stacje naprawcze

Urząd Miejski, jednostki miejskie i instytucje państwowe postawiły 92 nowe bezpieczne (U-kształtnych) stojaki rowerowe (w tym 3 zadaszone):

 • 11 stojaków na starówce:
  • 2 na ulicy Dolnych Wałów,
  • 1 na ulicy Górnych Wałów,
  • 5 na ulicy Plebańskiej,
  • 2 na ulicy Raciborskiej,
 • 29 stojaków przy obiektach użyteczności publicznej:
  • 5 stojaków przy ZSP nr 7 przy ul. Ligonia,
  • 4 stojaki przy Placówce dziennego wsparcie dla dzieci i młodzieży przy ul. Traugutta,
  • 3 stojaki przy filii UM przy ul. Jasnej,
  • 2 stojaki przed CK Victoria przy ul. Parkowej,
  • 4 stojaki przy domu studenckim „Solaris”,
  • 3 zadaszone i 3 niezadaszone stojaki przy Centrum Edukacji Ekologicznej,
  • 3 stojaki rowerowe przy remizie OSP w Brzezince,
  • 2 stojaki przy kościele na ul. Łużyckiej,
 • 46 stojaków przy obiektach sportowo-rekreacyjnych:
  • 20 stojaków przy zbiorniku retencyjnym na Wójtowiance,
  • 14 stojaków przy boiskach przy ul. Jesiennej,
  • 2 stojaki przy boisku do siatkówki plażowej przy ul. Niezapominajki,
  • 3 stojaki przy pumptracku na Koperniku (w ramach GBO),
  • 2 stojaki przy placu zabaw na Placu Grunwaldzkim,
  • 2 stojaki przy placu zabaw przy ul. Hutniczej,
  • 3 stojaki przy placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów (w ramach GIL),
 • 1 stojak na skrzyżowaniu ul. Moniuszki z Gorzołki,
 • 3 stojaki na al. Przyjaźni,
 • 1 stojak na ul. Strzody,
 • 2 stojaki na ul. Wyszyńskiego,
 • 4 stojaki na odnowiony skwerze przy stadionie miejskim (w ramach GBO).

Dodatkowo przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wójtowej Wsi rozbudowano parking rowerowy o kilka modułów tzw. wyrwikółek, czyli stojaków niezgodnych ze standardami rowerowymi obowiązującymi w naszym mieście.

Na miejskich terenach postawiono również 3 nowe stacje naprawcze:

 • przed dworcem kolejowym,
 • obok Parku Chopina,
 • na skwerze obok remizy OSP w Ostropie.

Jednocześnie zdemontowano stację naprawczą przy al. Przyjaźni i zamontowano ją obok skateparku na Placu Krakowskim

Uspokojenie ruchu

W 2023 kontraruch pojawił się na 3 kolejnych ulicach:

 • Ligonia (525 m),
 • Plonowej (125 m),
 • Spacerowej (225 m, realizacja przy okazji wprowadzenia ruchu jednokierunkowego).

Jednocześnie przy okazji wprowadzania ruchu jednokierunkowego na ulicach Czernego i Wrzosowej kontraruch nie został wprowadzony, tym samym liczba ulic wymagających wdrożenia kontraruchu jest taka sama jak na początku roku.

Stefy uspokojonego ruchu tempo 30 wprowadzono w 3 miejscach:

 • Południowej część Bojkowa (na południe od ul. Rolników),
 • Ulicy Wazów w Łabędach,
 • Centralnej części Wójtowej Wsi ograniczonej ulicami Słowackiego, Daszyńskiego, Kościuszki i Zygmunta Starego.

Fizyczne uspokajacze ruchu budowano głównie w rejonach szkół, ale nie tylko:

 • wyniesione przejście dla pieszych na ul. Beskidzkiej (obok SP21),
 • wyniesione przejście dla pieszych na ul. Dubois,
 • wyniesione przejście dla pieszych na ul. Elsnera (obok SP13),
 • wyniesione przejście dla pieszych na ul. Gierymskiego (obok ZSO7),
 • wyniesione przejście dla pieszych na ul. Królowej Bony (obok PM13),
 • 3 wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Okrzei (obok ZSTI, SP18, i PM8),
 • wyniesione przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów na ul. Orląt Śląskich (obok ZSO4),
 • wyniesione przejście dla pieszych na ul. Sienkiewicza (obok PM40),
 • wyniesione skrzyżowanie na ulicy Wazów,
 • wyniesione skrzyżowanie ulic Kolberga i Udzieli,
 • wyniesione skrzyżowanie ulic Kolejowej i Strzelców Bytomskich,
 • progi wyspowe obok domów studenckich pomiędzy ul. Kujawską a Pszczyńską,
 • progi wyspowe na ulicy Dolnych Wałów,
 • próg liniowy obok wysypiska śmieci,
 • progi liniowy na ul. Czeremchowej,
 • progi liniowy na ul. Kowalskiej (realizacja w ramach GBO),
 • progi liniowy na ul. Powroźniczej (realizacja w ramach GBO),
 • progi liniowy na ul. Szobiszowickiej (realizacja w ramach GBO).

Podsumowanie

W 2023 roku:

 • wybudowano 425 m nowych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych1,
 • wyremontowano 250 m dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych2,
 • postawiono 92 nowych, bezpiecznych stojaków rowerowych3 (w tym 3 zadaszone),
 • postawiono 3 nowe stacje naprawcze3,
 • wdrożono kontraruch na 3 ulicach (875 m).

Komentarz RG

W 2023 roku jedyną zakończoną inwestycją związaną z infrastrukturą rowerową była przebudowa placu Piastów i placu przed dworcem. Pomimo wydania na nią 50 mln zł, nie sprawiła, że ta okolica stała się przyjazna rowerzystom. O wiele więcej dobra przyniosły znacznie tańsze mikroinwestycje. Np. rowerowy wlot na ulicę Zakole mocno ułatwił dojazd rowerem do targu czy stadionu Piasta na Zatorzu, a wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przy szkołach skutecznie uspokoiły ruch samochodowy w ich okolicy. Jednocześnie w końcu zaczęło się kilka wyczekiwanych inwestycji rowerowych – ostatni etap trasy do Sośnicy, główna część trasy do Pyskowic i rozbudowa końcowego odcinka ulicy Portowej, co z pozwala z optymizmem patrzeć na 2024 rok.

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *