Nasze projekty w GBO2025

W właśnie zakończonym etapie składania projektów do GB2025 złożyliśmy 10 projektów, z których 7 dotyczyły poprawy warunków do jazdy na rowerze, 2 poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a 1 zasadzenia nowych drzew.

Projekty rowerowe

Spis treści:

 1. Baildona: Wiaty rowerowe dla mieszkańców ul. Brzozowej i Chorzowskiej
 2. Kopernik: Przebudowa drogi dia rowerów przy ul. Oriona – wykonanie dokumentacji projektowej
 3. Ostropa: Droga rowerowa na Daszyńskiego #projekt
 4. Politechnika: Ulepszenie drogi dla rowerów przy akademikach
 5. Szobiszowice: Kontraruch na ul. Szobiszowickiej
 6. Śródmieście: Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom
 7. Wojska Polskiego: Droga rowerowa na ul. Orlickiego (remont)

Baildona: Wiaty rowerowe dla mieszkańców ul. Brzozowej i Chorzowskiej

Opis: Projekt zakłada postawienie 3 wiat rowerowych na terenach w pobliżu ulic Chorzowskiej i Brzozowej. Dzięki temu mieszkańcy okolicznych budynków będą mogli bezpiecznie przechowywać swoje rowery, aby chronić je np. od deszczu. (…)

Uzasadnienie: Dzięki takim wiatom mieszkańcy będą mogli trzymać rowery w miejscu łatwo dla nich dostępnym, co sprawi, że codzienne korzystanie z roweru będzie prostsze niż dziś (gdy rowery nierzadko trzyma się w piwnicy). Realizacja projektu zbiegłaby się w czasie z przebudową ulicy Chorzowskiej, dzięki któremu my, mieszkańcy, zyskamy bezpieczną drogę dla rowerów, a więc i lepszy dojazd do naszych wiat. Dlatego też projekt ten jest spójny z działaniami miasta, które polegają na upowszechnianiu roweru jako środka transportu. (…)

Kopernik: Przebudowa drogi dia rowerów przy ul. Oriona – wykonanie dokumentacji projektowej

Opis: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dla rowerów znajdującej się w pasie drogowy ul. Oriona w dzielnicy Kopernik. Zakres opracowanego projektu obejmowałby istniejącą drogę dla rowerów od ulicy Toszeckiej do ul. Saturna. Dokumentacja przewidywałaby utworzenie asfaltowej osobnej drogi dla rowerów i chodnika, lub wspólnego asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego wraz z przejazdami i przejściami dla pieszych. Projekt może również dotyczyć przebudowy jezdni i innej infrastruktury naziemnej i podziemnej. Projekt musi uwzględnić zmianę lokalizacji latarni lub zmianę przebiegu trasy tak aby skrajnia była zachowana.

Uzasadnienie: Odcinek drogi dla rowerów jest w złym stanie technicznym. Aktualna nawierzchnia z płyty chodnikowej jest zużyta, nierówna i popękana. W skrajni oraz na samej drodze znajdują się latarnie. Wszystko to sprawia niebezpieczeństwo dla użytkowników.

Ostropa: Droga rowerowa na Daszyńskiego #projekt

Opis: Celem projektu BO jest wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę ciągu rowerowego/pieszo-rowerowego. DDR/CPR ten o którym mowa zastąpić miałby chodnik przy ulicy Daszyńskiego na wysokości od końca ulicy Architektów do granicy miasta Gliwice (z możliwością kontynuowania go do miasta Sośnicowice). Ciąg ten powinien umożliwiać wjazd na ulicę Instalatorów (dojazd do drogi technicznej przy A4).

Uzasadnienie: W sytuacji uzupełnienia infrastruktury rowerowej na ul. Daszyńskiego do ul. Architektów przez wykonanie pasów dla rowerów oraz możliwości kontunuowania jazdy mniej ruchliwą ulicą Architektów wspomniany odcinek jest ostatnim brakującym fragmentem bez infrastruktury rowerowej przy drodze wojewódzkiej nie posiadającej pobocza. Kontynuacja ciągu rowerowego w kierunku Sośnicowic pozwoli połączyć miasto Gliwice z popularnym kierunkiem turystycznym do rudzkich lasów.

Politechnika: Ulepszenie drogi dla rowerów przy akademikach

Opis: Przebudowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kujawskiej w obrębie 3 miejsc krzyżowania się jej z drogami wewnętrznymi w rejonie domów studenckich, tak aby DDR przybrała formę lekko wyniesionej względem przecinających ją dróg wewnętrznych oraz aby nawierzchnia DDR nie była poprzecinana poprzecznymi krawężnikami, tylko ciągła.

Uzasadnienie: Obecna droga dla rowerów posiada 6 uskoków (krawężniki) wyższych niż zezwalają na to przypisy, który znacznie obniżają komfort korzystani z niej.

Szobiszowice: Kontraruch na ul. Szobiszowickiej

Opis: Projekt zakłada wyznaczenie kontraruchu na ul. Szobiszowickiej.

Uzasadnienie: W poprzedniej edycji GBO na ul. Szobiszowickiej powstały wyniesienia, które uspokoiły tam ruch samochodów. W związku z tym auta jeżdżą już wolniej i można wyznaczyć kontraruch na tej ulicy. Dzięki temu, ułtawi się codzienną komunikację rowerem w tej części dzielnicy. Przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki jest klub sportowy Kodokan oraz piekarnia, a na samej ul. Szobiszowickiej znajduje się siedziba Rady Dzielnicy. Są to duże generatory ruchu. Po wprowadzonej zmianie będzie łatwiejszy dojazd do nich ulicą o uspokojonym ruchu, zamiast jazdy po ul. Śliwki.

Śródmieście: Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom

Opis: Celem projektu jest stworzenie warunków do bezpiecznego i wygodnego poruszania się po brukowanych odcinkach ulic Starego Miasta, których nawierzchnia została wykonana z wyboistego, nieszlifowanego i nieciętego bruku:

 1. Pomiędzy skrzyżowanie Górny Wałów/Dolnych Wałów/Siemińskiego a skrzyżowaniem Młyńska/Dolnych Wałów,
 2. Przed kamienicą o adresie Jana Pawła II 5

Wnioskodawca nie narzuca przy tym, jakie konkretne rozwiązanie powinno na danej ulicy zostać zastosowane. Może to być np. ścięta na równo i ponownie ułożona na ulicy lub jej części kostka brukowa lub inne rozwiązania dopuszczone przez konserwatora zabytków, sprawiające, że nawierzchnia stanie się bardziej wygodna i bezpieczna.

Uzasadnienie: Obecna brukowana, krzywa, niewygodna nawierzchnia sprawia, że poruszanie się po tych ulicach Starego Miasto jest niewygodne i niebezpieczne, generuje też duży hałas.

Wojska Polskiego: Droga rowerowa na ul. Orlickiego (remont)

Opis: W ramach projektu zostanie wykonany remont nawierzchni drogi dla rowerów oraz chodnika na ul. Orlickiego w granicach dzielnicy Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawy.

Uzasadnienie: Rower to popularny środek transportu w naszym mieście. Ten odcinek pełni ważną komunikacyjnie rolę. Niestety, obecny stan nawierzchni z uwagi na koleiny i krzywą kostkę stwarza zagrożenie dla pieszych oraz osób na rowerach.

Pozostałe

Poza stricte rowerowymi projektami złożyliśmy również następujący projekty:

 1. 100 drzew dla Sikornika
 2. Wyniesione przejście na ul. Kolberga (Szobiszowice)
 3. Wyniesione skrzyżowanie Uszczyka/Dworska (Szobiszowice)

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *