5 kroków do rowerowych Gliwic

Ratusz w Gliwicach

Jako organizacja pozarządowa zajmująca się problemami rowerzystek i rowerzystów oraz infrastruktury rowerowej w Gliwicach proponujemy, aby kandydaci i kandydatka na stanowisko prezydenta Gliwic zobowiązali się w przyszłej kadencji do realizacji poniższych postulatów.

Postulaty:

 1. Pół procent dla rowerów – dedykowany budżet na inwestycje rowerowe

  Obecnie duże inwestycje rowerowe wykonywane są przede wszystkim ze środków zewnętrznych. Mniejsze inwestycje takie jak stojaki czy wyznaczanie kontraruchów są wykonywane w ramach bieżących wydatków różnych jednostek miejskich. Mieszkańcy i mieszkanki nigdy nie wiedzą ile i na co zostaną przeznaczone środki w danym roku. To hamuje długoterminowe planowanie polityki rowerowej w Gliwicach.  Przykłady innych miast w Polsce pokazują, że umocowanie „paczki rowerowej” (w tym np. w Wieloletniej prognozie finansowej) tj. dedykowanych środków zdecydowanie ułatwiają planowanie i lepszą koordynację projektów rowerowych. Pozwoli to na sprawniejszą realizację Strategii 2040. 

 2. Rowerowy Pakiet bez łopaty!

  • Montaż wiat rowerowych w każdej szkole do 2029 – > Dzięki efektowi skali przetarg na kilka wiat rocznie obniży cenę i będzie jeden typ zgodny ze standardami GZM. Obecnie każda szkoła zamawia osobno wiaty i w różnym standardzie (często niezgodnie ze Standardami Rowerowymi GZM).
  • Wyznaczenie co najmniej 10 kontraruchów rocznie – > Kontraruch to jedna z najtańszych infrastruktur rowerowych, a na wielu relacjach zdecydowanie poprawi codzienne dojazdy rowerem.
  • Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na co najmniej 1 ulicy rocznie – > W ciągu jednej kadencji szacujemy, że uda się wyznaczyć pasy rowerowe na 5 ulicach, które połączą wybrane dzielnice z centrum.
 3. Wysokiej jakości infrastruktura – Przyjęcie Metropolitalnych Standardów Pieszych, RowerowychTransportu Zbiorowego na mocy zarządzenia prezydenta

  Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań przyjęły już dawno standardy rowerowe zarządzeniem prezydenta. Mimo rekomendacji Metropolii GZM Gliwice wciąż tego nie zrobiły. Dalej zdarzają się projekty niezgodne ze standardami, a brak ich umocowania w formie zarządzenia prezydenta nie obliguje miejskich jednostek do działania zgodnie z nimi. Wpływa to negatywnie na jakość nowopowstającej infrastruktury oraz wybiórcze ich stosowanie. Przyjęcie ich na mocy zarządzenia zobliguje miejskie jednostki do ich stosowania oraz wprowadzi jasną procedurę odstępstw od ich przestrzegania.

 4. Lepsza koordynacja zadań zrównoważonego transportu poprzez wyłonienie w konkursie pełnomocnika Prezydenta ds. Zrównoważonej Mobilności

  Od lat obserwujemy wyzwania z koordynacją tematów rowerowych realizowanych przez różne miejskie jednostki. Ponadto, widzimy, że często ten temat dzieje się w oderwaniu od pozostałych sposobów poruszania się po mieście. Na przykładzie innych miast widzimy, że tego typu stanowisko wspiera lepszą koordynację projektów na styku piesi-autobusy-rowery-urządzenia transportu osobistego-urządzenia wspierające ruch-samochody.

 5. Utrzymanie współpracy z rowerowymi organizacjami pozarządowymi

  Cyklicznie organizowane są spotkania trójstronne: ZDM, Urząd Miasta i RG. Raz w roku spotykamy się z władzami miasta dot. najbliższych priorytetów. Ponadto, bierzemy udział w odbiorach inwestycji rowerowych.  Oczekujemy, że obecny model współpracy z miejskimi jednostkami będzie kontynuowany.

Celem powyższych postulatów jest zapewnienie niezależnego finansowania inwestycji wspierających rowerowe połączenia między dzielnicami oraz usprawnienie działań na rzecz zrównoważonej mobilności. Uważamy, że promowania dobrych nawyków transportowych należy zaczynać już w szkole, a miasto powinno aktywnie promować i oferować różne sposoby poruszania się po mieście. Ponadto, postulujemy przyśpieszenie inwestycji rowerowych również tych tańszych, takich jak kontraruch, czy pasy ruchu dla rowerów.

O tym kto poparł nasze postulaty poinformujemy w kolejnym wpisie.

Interesuje się poprawą dostępności miasta dla "niesportowych" użytkowników rowerów w codziennych podróżach. Zawodowo związany z branżą półprzewodnikową.

2 komentarze do "5 kroków do rowerowych Gliwic"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *