Trzy pomysły na Park Południowy

Stan obecny (marzec 2022) alei biegnącej pomiędzy ogródkami działkowymi

Opublikowane zostały wyniki konkursu na aleję Noworybnicką, mającą być „kręgosłupem” planowanego Parku Południowego. Jako jedyna organizacja w mieście, działająca w tematyce zrównoważonej mobilności, mieliśmy możliwość zaopiniowania zgłoszonych koncepcji.

Formuła konkursu

Celem znalezienia najlepszego pomysłu na zagospodarowanie pasa terenu po niedoszłej ulicy Noworybnickiej MZUK 15 października ogłosił otwarty konkurs na „koncepcję architektoniczną zagospodarowania Alei Noworybnickiej w Gliwicach”. 20 grudnia upłynął termin składania prac, a dzisiaj (15 lutego) nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Oceny prac konkursowych dokonała kilkunastoosobowa komisja powołana przez dyrektora MZUK na posiedzeniach niejawnych. Jednym z członków komisji został przedstawiciel obecnych dzierżawców tego terenu, natomiast my mieliśmy wyłącznie możliwość wystawienie pisemnej opinii, którą otrzymali członkowie komisji.

Tylko dwie koncepcje na temat

W konkursie złożone zostały 3 prace o następujących tytułach:

  • Nowo_Rybnicka (autorzy: Magdalena Pająk, Aleksandra Kupisińska, Tomasz Bradecki, Hanna Szczerbik – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej),
  • Aleja do Zgody (autor: Moogaa Studio Monika Głowacka),
  • Aleja Wielu Ogrodów (autor: Rafał Drobczyk).

Pierwsza i trzecia ze złożonych prac są do siebie bardzo podobne i zawierają propozycję parku liniowego, obejmującego obszar zgodny z regulaminem konkursu oraz zawierającego wymagane w nim elementy. Druga koncepcja (Aleja do Zgody) jest jednak inna: obejmuje obszar inny niż powinna, brak w niej części wymaganych elementów (oddzielnej ścieżki rowerowej oraz oświetlenia) i pojawiły się w niej elementy zabronione w regulaminie (urządzenia hydrotechniczne). Dyskusyjna jest również kwestia tego, na ile teren będzie ogólnodostępny.

Bezpieczeństwo i funkcjonalność

Ze względu na to, że jako organizacja zajmująca się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z tzw. mikromobilnością (ruchem rowerowym, e-hulajnogowym oraz za pomocą urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch), przesłane koncepcje przeanalizowaliśmy przede wszystkim pod tym kątem.

Przyszła aleja Noworybnicka z pewnością będzie się cieszyć dużą popularnością wśród spacerowiczów, rowerzystów oraz użytkowników UTO i UWR. Ten szeroki zakres rodzajów użytkowników będzie skutkował różnymi prędkościami użytkowników, dlatego tak ważne jest odseparowanie części pieszej od rowerowej. Autorzy 3 koncepcji podeszli do tego zagadnienia na 3 różne sposoby:

  • Nowo_Rybnicka – ścieżka piesza i rowerowa różnią się od siebie nawierzchniami i bezpośrednio do siebie przylegają (tak samo, jak na al. Sikornik),
  • Aleja do Zgody – jedna wspólna ścieżka pieszo-rowerowa o minimalnej dopuszczalnej przepisami szerokości (tak, jak na al. Przyjaźni),
  • Aleja Wielu Ogrodów – ścieżka piesza i rowerowa różniące się od siebie nawierzchniami i oddzielone od siebie pasem niskiej zieleni (tak, jak w kilku miejscach w Parku Śląskim w Chorzowie).

Drugą ważną kwestią z punktu widzenia bezpieczeństwa i funkcjonalności jest przebieg (kształt) ścieżki. W tym wypadku kluczowe jest unikanie ostrych łuków (zakrętów), w szczególności w miejscach o ograniczonej widoczności oraz w miejscach przecinania z ulicami. Pod tym względem pierwsza i trzecia koncepcja zostały wykonane poprawnie, natomiast druga koncepcja zawiera 8 załamań pod kątem 90° i to właśnie w tych newralgicznych miejscach.

Zwycięska koncepcja

Komisja konkursowa przyznała następującą liczbę punktów poszczególnym koncepcjom:

  • Nowo_Rybnicka – 74,8 pkt,
  • Aleja do Zgody – 58,4 pkt,
  • Aleja Wielu Ogrodów – 79,5 pkt.

Tym samym wygrała koncepcją, która również w naszej ocenie jest najlepsza.

Większość ogródków zostaje

Planowana aleja Noworybnicka powstaje w 100% na gruntach będących własnością miasta Gliwice, z których część dzierżawiona jest przez okolicznych mieszkańców na ogródki działkowe, a część jest opuszczona. Po powstaniu alei około połowa zielonego obszaru na wschód od ul. Rybnickiej będzie ogólnodostępnym parkiem liniowym, a połowa pozostanie ogródkami działkowymi, dostępnymi jedynie dla ich dzierżawców.

legenda:
planowana aleja Noworybnicka, pozostałe ogródki działkowe

Komentarz GRR

Powstanie alei Noworybnickiej to pierwsza od dekad szansa na powstanie w Gliwicach pełnowymiarowego parku. Zarówno podczas prac nad strategią Gliwice 2040, jak i podczas badania „Barometr Gliwicki”, gliwiczanie jasno opowiedzieli się za zwiększeniem ogólnodostępnych, zadbanych i blisko zlokalizowanych terenów zielonych w mieście. Dla mieszkańców Trynku i wschodniej części Sikornika obszar niedoszłej ulicy Noworybnickiej to jedyne miejsce, które może spełnić to oczekiwanie.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *