Mapa szlaków rowerowych Gliwic i okolic

Fragment mapy szlaków rowerowych autorstwa Gliwickiej Rady Rowerowej

Wraz z gliwicką firmą smart geomatic zakończyliśmy prace nad mapą szlaków rowerowych Gliwic, Zabrza i powiatu gliwickiego. W ramach prac nad mapą przejechaliśmy wszystkie istniejące szlaki na tym terenie, co pozwoliło nam również wysnuć pewne refleksje odnośnie do naszych szlaków rowerowych.

Utworzona mapa

Na utworzonej przez nas mapie znalazły się poniższe informacje:

 • szlaki rowerowe z podziałem na kategorie,
 • problematyczne punkty na szlakach (np. miejsca nieprzejezdne lub pozbawione oznakowania),
 • informacje o kontynuacjach szlaków w sąsiednich powiatach,
 • miejsca odpoczynku,
 • zabytki:
  • obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego,
  • zamki,
  • obiekty na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

Poza utworzeniem własnej mapy zaktualizowaliśmy również informacje o szlakach rowerowych naszej okolicy w serwisach cycling.waymarkedtrails.orgopencyclemap.org (oba bazują na openstreetmap.org).

Jest to już druga utworzona wspólnie z smart geomatic mapa, w zeszłym roku stworzyliśmy mapę infrastruktury rowerowej Gliwic i powiatu gliwickiego.

Jakie są nasze szlaki rowerowe?

Zamknięta brama na ZSR w Zabrzu

Szlaki rowerowe można klasyfikować pod wieloma względami. Pod względem kompletności oznakowania w terenie niewątpliwym liderem naszej okolicy jest powiat gliwicki, które w miarę na bieżąco odnawia oznakowanie. Najgorzej w tym względzie wypada niestety miasto Gliwice, które całkowicie zaniedbało temat odnawiania oznakowania szlaków, w efekcie czego nie sposób przejechać je bez mapy. Bardzo istotną kwestią jest przejezdność. W naszym rejonie jest jeden szlak, który odcinkami jest nieprzejezdny – Zabrzański Szlak Rowerowy, będący jedynym szlakiem w Zabrzu. Na ZSR można spotkać zamkniętą bramę, zalaną drogę czy całkowicie zarośnięta ścieżkę leśną.

Kolejną kwestią jest atrakcyjność przebiegu samych szlaków. Również w tej kwestii dobrze wypadają szlaki na terenie powiatu gliwickiego, które przebiegają w pobliżu większości ważniejszych zabytków tego powiatu. Najgorzej, w naszej ocenie, wypadł Zabrzański Szlak Rowerowy, który omija wszystkie ciekawe punkty Zabrza.

Szlak G3 w pobliżu Areny Gliwice

Następną interesującą kwestią jest jakość nawierzchni samego szlaku. Wiele szlaków zostało poprowadzonymi polnymi lub leśnymi drogami, co skutkuje tym, że nie nadają się do jazdy na kolarzówce czy rowerem z przyczepką. Jedynym szlakiem, którego nawierzchnia pozwala jechać na każdym rodzaju roweru, również z przyczepą, jest gliwicki szlak G3 łączący tyły Urzędu Miejskiego z giełdą. Niestety ma on tylko niespełna 5 km i słynne schody przy przecięciu z ul. Zwycięstwa.

Recenzując szlaki rowerowe warto sprawdzić też, gdzie jest najwięcej rowerzystów. Jednym z narzędzi, które to umożliwia, są mapy ciepła w portalu bikemap.net. Według tych map najpopularniejszą trasą naszego rejonu jest połączenie zachodniej części Gliwic z Kozłowem, Łanami Wielkimi, Sierakowicami i Łączą. Trasa ta stanowi kompilację kilku szlaków rowerowych: 15, 376, 15 i 373.

Kiedy będzie lepiej?

Spośród 3 przejechanych przez nas powiatów jedynym, który ma konkretne plany rozwoju szlaków rowerowych, jest miasto Gliwice. W 2016 roku na zlecenie gliwickiego Urzędu Miejskiego opracowana została dokumentacja techniczna dla zadania „Modernizacja oznakowania tras rowerowych”. W ramach tego projektu zaplanowano odnowienie oznakowania gliwickich szlaków rowerowych, drobne korekty ich przebiegów oraz wyznaczenie nowych szlaków.

Wedle informacji, jakie mamy sprzed miesiąca, realizacja tego projektu została odłożona w czasie ze względu na fakt, że trwają prace dotyczące problematyki numeracji tras rowerowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

2 komentarze do "Mapa szlaków rowerowych Gliwic i okolic"


 1. Mapa na dzień dzisiejszy wymagałaby aktualizacji.
  Nie uwzględniono na niej np. starego szlaku obecnego odkąd jestem w Gliwicach, między Os.Obrońców, a Kopernikiem i szlak na samym Os.Kopernika, podobnie droga łącząca Os.Kopernika na Łabędy.
  Choćby porównując z alternatywnymi mapami, jest wiele nowych ścieżek oznaczonych w powiecie. Pytanie czy mapa jest aktualizowana cyklicznie? Czy na ówczesne czasy była to próba oznaczenia dróg dla opensource’owych map dla innych aplikacji np.mobilnych?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *