Spotkanie nr 47 (audyt tras rowerowych na południu Gliwic)

Spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 47. Było to spotkanie wyjazdowe połączone z audytem tras rowerowych na południu Gliwic. Trasa spod Gliwickiego Teatru Muzycznego przez Sikornik, Trynek, lotnisko, Bojków, Nowe Gliwice do Os. Ratowników Górniczych.

Poczyniono następujące obserwacje:

 1. Na skrzyżowaniu ul. Dolnej Wsi i Opawskiej nadal nieusunięte nieprawidłowości z ubiegłych audytów: latarnia oraz słup sygnalizacji świetlnej na środku drogi rowerowej, przyciski włączania sygnalizacji niesprzyjające rowerzystom;
 2. Niedostatki oznakowania poziomego i pionowego początku drogi rowerowej ul. Opawskiej przy GTM, nawierzchnia z płyt chodnikowych, wystające krawężniki;
 3. Wjazd w alejkę Sikornik przy Kosów poprzez dwa słupki stojące w świetle drogi rowerowej (miejsce niebezpieczne!)
 4. Droga rowerowa alejką Sikornik do ul. Czajki poprawnie oznakowana, z wyznakowanymi przejściami dla pieszych;
 5. Odcinek od Czajki do Kormoranów z wjazdem kierującym nie w alejkę tylko studzienkę ściekową, a potem w dziurę przy krawężniku zasłoniętą betonowym bloczkiem (miejsce niebezpieczne!)
 6. Końcowy fragment alejki Sikornik wzdłuż bloku Perkoza 21-29 zniszczony poprzez wyznakowanie w trasie drogi rowerowej parkingu dla samochodów (!), brak oznaczeń traktu pieszo-rowerowego od strony północnej, za to jest od strony południowej i tam właśnie nielegalnie parkują samochody (jest to niedozwolone na drodze rowerowej)
 7. W ciągu ulicy Kormoranów jest tylko szlak rowerowy, wjazd w drogę rowerową z ul. Kormoranów w ul. Pliszki ponownie zastawiony przez parkujące auto, jak przy poprzednim audycie; złe i niekonsekwentne oznakowanie traktu rowerowo-pieszego od strony zachodniej
 8. Brak wyjazdu z tego krótkiego odcinka na ul. Pliszki – rowerzysta musiałby albo skorzystać z przejścia dla pieszych (brak przejazdu dla rowerzystów) albo złamać przepisy i przejechać podwójną linię ciągłą;
 9. Droga rowerowa (?) wzdłuż ulicy Żurawiej (Żurawia?) nieoznakowana, sugeruje ją jedynie inny kolor kostki brukowej, ucięta przy skrzyżowaniu z Rybnicką
 10. Asfaltowa droga wzdłuż zachodniego brzegu lotniska z północnej strony jest oznakowana jako „zakaz ruchu” i „nie dotyczy rowerów”, za to od południa jako „droga rowerowa” – niekonsekwencja!
 11. Droga wzdłuż południowego brzegu lotniska miejscami zniszczona – nawierzchnia z tłucznia miejscami rozjechana i wypłukana, podobno przez nielegalnie jeżdżące tam TIRy – a zapór nie da się tam ustawić ze względu na konieczny dojazd pojazdów rolniczych i pojazdów gospodarczych lotniska
 12. Droga rowerowa wzdłuż ulicy Bojkowskiej – jak przy poprzednim audycie – brak poprawek – wjazd od strony Bojkowa zmuszający rowerzystów do niepotrzebnego dwukrotnego przekraczania ruchliwej ulicy (miejsce niebezpieczne!) – wystarczy przesunąć znak zakazu wjazdu rowerów o parędziesiąt metrów
 13. Wskazane dopuszczenie kontraruchu rowerowego na jednokierunkowej ulicy Siennej – głównym kierunku wyjazdu rowerzystów w stronę Chudowa
 14. Na przebiegu drogi rowerowej wzdłuż ulicy Bojkowskiej nadal brak wyznakowanych przejazdów dla rowerzystów na niektórych skrzyżowaniach i wyjazdach z firm
 15. Po wykonaniu kolejnego odcinka drogi rowerowej w śladzie dawnej kolejki wąskotorowej poprawiono tez sytuację na skrzyżowaniu z ulicą Kopalnianą, ale nadal brak bezpiecznej możliwości wjazdu na drogę rowerową od strony miasta – wystarczy przesunąć znak zakazu wjazdu rowerów do najbliższego zjazdu do Nowych Gliwic
 16. Podobnie brak wjazdu na drogę rowerową z dolnego odcinka ulicy Bojkowskiej w kierunku od miasta – można wykonać łącznik do niej w miejscu łukowatego wyjazdu od dawnej stacji wąskotorowej Trynek
 17. Nowa droga o nawierzchni tłuczniowej kończy się ślepą „pętlą” przy dawnym dworcu wąskotorowym Trynek

Pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *