List otwarty do radnego Chmielewskiego w sprawie wąskotorówki

Wiadukt trasy wąskotorowej nad DK78

20 września radny Łukasz Chmielewski (PiS) wystosował interpelację do prezydenta Adama Neumanna dotyczącą odbudowy gliwickiego odcinka kolejki wąskotorowej. Tej samej kolejki, w miejscu której od 2015 roku trwa budowa trasy rowerowej.

List otwarty w sprawie reaktywacji kolei wąskotorowej

Szanowny Panie Radny,

w związku z Pańską interpelacją dotyczącą kolejki wąskotorowej z dnia 20 września zwracamy się do Pana z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ma Pan świadomość, że od 2015 trwa budowa trasy rowerowej w śladzie kolei wąskotorowej, której gotowe odcinki zostały wybudowane na terenie dzielnic Trynek oraz pomiędzy Bojkowem a granicą Gliwic z gminą Pilchowice?
  2. Czy w Pańskiej opinii istniejącą trasę rowerową należy zlikwidować i w jej miejscu odbudować torowisko? Jeżeli nie, to jak według Pana należy pogodzić te dwie inwestycje?

Galeria

Początek trasy wąskotorowej w rejonie dawnej stacji Trynek Wąskotorowy
Trynecki odcinek trasy wąskotorowej
Bojkowski odcinek trasy wąskotorowej

Aktualizacja – odpowiedź radnego otrzymana 28 września

Szanowny Panie Prezesie,

na wstępie pragnę do Pana zaapelować, żeby nie wprowadzał Pan opinii publicznej w błąd ponieważ istnieje wyraźna różnica pomiędzy interpelacją a zapytaniem. Moje pismo z dnia 20 września 2022 r. jest „zapytaniem” a nie „interpelacją”. Jest Pan osobą, która obserwuje to co się dzieje na gliwickiej scenie politycznej, więc zapewne Pan wie, że jestem jednym z aktywniejszych radnych i kieruje szereg zapytań, z inicjatywy własnej lub na prośbę osób zainteresowanych.

Kolejną istotną sprawą jest fakt, że w roku 2013 zostało wykonane „Wstępne studium wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice – Rudy – Rybnik” – co oznacza, że projekt reaktywacji kolei wąskotorowej z Gliwic nie jest niczym nowym.

Pozyskane od PKP PLK m.in. szyny, podkładki żebrowe, wkręty i łapki, o wartości ponad 496 tys. zł. pozwolą odbudować odcinek pomiędzy stacjami Stanica – Pilchowice, więc możemy przyjąć, iż w niedługim czasie torowisko kolei wąskotorowej z Rud zbliży się do granic Gliwic.

Mając na uwadze powyższą sytuację oraz fakt, iż kilka lat temu istniało w Gliwicach zainteresowanie w przedmiotowym zakresie, a także mając na uwadze wpływające pytania do mnie w tej sprawie, mam prawo zorientować się, jakie jest stanowisko Kierownictwa Miasta w omawianym zagadnieniu.

Pozwolę sobie również zacytować Pana pytania:

  1. „Czy ma Pan świadomość, że od 2015 trwa budowa trasy rowerowej w śladzie kolei wąskotorowej, której gotowe odcinki zostały wybudowane na terenie dzielnic Trynek oraz pomiędzy Bojkowem a granicą Gliwic z gminą Pilchowice?

– tak, mam taką świadomość.

  1. Czy w Pańskiej opinii istniejącą trasę rowerową należy zlikwidować i w jej miejscu odbudować torowisko? Jeżeli nie, to jak według Pana należy pogodzić te dwie inwestycje? – to jest pytanie do osób, które zdecydują się odbudować torowisko. Ponadto, niniejsze pytanie może sugerować, że wnioskowałem o jakąś likwidację ścieżki rowerowej a nic takiego nie miało miejsca, więc po raz kolejny wprowadził Pan opinię publiczną w błąd.

Pragnę również nadmienić, iż tego typu pomysły/projekty muszą być poprzedzone szeroką analizą, przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Dzisiaj w Gliwicach mamy np. problem ze sfinansowaniem budowy placu zabaw przy żłobku z Pana Dzielnicy, a jednocześnie przekazujemy wielomilionowe kwoty na Arenę Gliwice. Na każdą inwestycję należy patrzyć nie tylko tu i teraz, ale również należy wziąć pod uwagę ewentualne finansowanie jej w przyszłości.

Proszę również, żeby na przyszłość wstrzymał się Pan od publikowania pewnego rodzaju „daleko idących insynuacji” ponieważ sobie tego po prostu nie życzę, ma Pan jakieś pytania lub wątpliwości to może się Pan ze mną skontaktować. Tym bardziej, że sam jestem rowerzystą oraz jestem pozytywnie nastawiony do budowy nowych ścieżek rowerowych.

Z wyrazami szacunku,

Radny Rady Miasta Gliwice
Łukasz Chmielewski

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *