A gdzie tunel dla rowerzystów?

wiz. Mostostal Zabrze Biprohut

16 października Urząd Miejski w Gliwicach ogłosił przetarg na budowę Centrum Przesiadkowego. Tym samym ten niezwykle ważny dla miasta projekt w końcu ujrzał światło dzienne. Wiemy też ile z naszych postulatów z przed ponad 2 lat zostanie zrealizowanych.

Opis inwestycji

Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy Centrum Przesiadkowego, które znajdzie się po północnej stronie stacji kolejowej Gliwice. Centrum Przesiadkowe będzie zasadniczo ogromny dworcem autobusowym wraz z kilkoma parkingami. Całość połączona będzie z dworcem kolejowym poprzez przejście podziemne. Miasto ma otrzymać 129 mln zł dotacji z Europejskich Funduszy Regionalnych i Inwestycyjnych na realizację inwestycji.

wiz. Mostostal Zabrze Biprohut

Centrum Przesiadkowe będzie składać się m.in. z:

 • dwukondygnacyjnego budynku do obsługi podróżnych,
 • 25 stanowisk autobusowych znajdujących się pod wspólnym zadaszeniem,
 • 6 stanowisk autobusowych znajdujące się poza wspólnym zadaszeniem,
 • parkingu dla kilkunastu autobusów,
 • zachodniego parkingu rowerowego:
  • 23 zadaszonych stojaków rowerowych,
  • 3 niezadaszonych stojaków rowerowych,
  • miejsca na stację Gliwickiego Roweru Miejskiego,
  • stacji napraw rowerów,
 • wschodniego parkingu rowerowego:
  • 12 zadaszonych stojaków rowerowych,
  • miejsca na stację Gliwickiego Roweru Miejskiego,
  • 5 boxów rowerowych,
  • stacji napraw rowerów,
  • zejścia (schodów) do tunelu podziemnego,
 • parkingu na łącznie około 150 samochodów osobowych (w tym kilku miejsc dla osób niepełnosprawnych),
 • 2 stref taxi,
 • tunelu dla pieszych łączącego budynek do obsługi podróżnych z wschodnim (głównym) tunelem pod stacją kolejową,
 • dojazdowych dróg dla rowerów,
  • od ronda Kaczyńskiego,
  • od ul. Kolberga,
  • od ul. Tarnogórskiej (wraz z krótkimi odcinkami przy ul. Tarnogórskiej),
 • elementu dekoracyjnego w postaci pokolejowej wieży ciśnień.

Komentarz GRR

Centrum Przesiadkowe to jedna z największych inwestycji w gliwickiej przestrzeni publicznej w ostatnich latach, dlatego nie dziwi to, że budzi ogromne emocje wśród mieszkańców. Cześć osób zarzuca gliwickiemu CP, że jest przeskalowane, że jego zadaszenie nie jest najwyższej urody, a zieleni jest zwyczajnie za mało. My jako organizacja specjalizująca w sprawach rowerowych właśnie na nich chcemy się skupić.

Infrastruktura rowerowa w ramach samego CP, w postaci zarówno dróg rowerowych, jak i obu parkingów rowerowych jest dobrze zaprojektowana i zawiera wszystko co potrzebne. Problemy zaczynają się natomiast, kiedy na sprawę spojrzymy nieco szerzej. Podczas konsultacji odnośnie CP, w których braliśmy udział wiosną 2017 roku, przedstawiliśmy szereg postulatów odnośnie tej inwestycji, część z nich została zrealizowana, a część nie.

Brak tunelu rowerowego

Tunel pieszo-rowerowy w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach

Najistotniejszym z naszych postulatów było powstanie tunelu rowerowego pod stacją kolejową, w którym dopuszczona byłaby jazda rowerem. Tunel taki nie tyle miałby ułatwiać komunikację rowerową w obrębie całego Centrum Przesiadkowego, co przede wszystkim ułatwić komunikację rowerową pomiędzy Śródmieściem i Zatorzem. Niestety nie zdecydowano się na dostosowanie żadnego z tuneli do ruchu rowerowego ani na budowę nowego. Warto wiedzieć, że w przeszłości pod stacją kolejową funkcjonowało aż 5 tuneli: dwa dla pasażerów, pocztowy, bagażowy oraz tunel pomiędzy ul. Bohaterów Getta a Toszecką. Swego czasu planowana była również budowa tunelu dla samochodów pomiędzy ul. Na Piasku a ul. Tarnogórską.

Brak tunelu dla rowerzystów to nie jedyny „tunelowy” problem w obrębie CP. Zachodni tunel dworcowy (czyli ten, w którym są windy) nie będzie połączony z północną częścią CP. Będzie to niezwykle poważne utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym chcących przesiąść się z pociągu na autobus. W najbardziej pesymistycznym przypadku ich droga będzie wyglądała w następujący sposób: zjazd windą z peronu nr 4, przejście przez cały tunel zachodni, przejście przez dworzec kolejowy, przejście przez cały tunel wschodni, przejście przez tunel pod północną częścią CP. Naszym zdaniem jeżeli nie zdecydowano się na przedłużenie teraz tunelu wschodniego do północnej części CP, to należy przynajmniej zadbać o to, aby w przyszłości była taka możliwość.

Zbyt krótkie dojazdowe drogi rowerowe

W ramach inwestycji zaplanowaną dwa bardzo dobre parkingi bike&ride. Taka infrastruktura to warunek konieczny aby przesiadki rower/pociąg i rower/autobus mogły pojawić się na większą skalę, ale to za mało, ponieważ potrzebne są również dojazdowe drogi dla rowerów. W przypadku gliwickiego CP zaplanowano trzy dojazdowe kikuty rowerowe:

 • w stronę Kopernika o długości około 200 m (licząc od zachodniego parkingu bike&ride),
 • w stronę Zatorza o długości około 300 m (licząc od wschodniego parkingu bike&ride),
 • w stronę Szobiszowic o długości około 150 m (licząc od zachodniego parkingu bike&ride).

Dwa lata temu postulowaliśmy powstanie dwóch dojazdowych dróg dla rowerów:

 • wzdłuż ul. Toszeckiej co pozwoliłoby skomunikować z CP rowerzystów z dzielnic północno-zachodnich,
 • wzdłuż ul. Tarnogórskiej co pozwoliłoby skomunikować z CP rowerzystów z dzielnic północno-wschodnich.

W związku z planowaną na najbliższą przyszłość budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Chorzowskiej zasadna byłaby również budowa dojazdowej DDR wzdłuż ul. Traugutta i ul. Dąbrowskiego, dzięki czemu cała północna część dzielnicy Baildona miałaby możliwość bezpiecznego dojazdu rowerem do CP.

Czy coś można jeszcze poprawić?

Na etapie przetargu wdrożenie większych zmian jest już niemożliwe. Dlatego przesłaliśmy do Urzędu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich cztery propozycje niewielkich korekt, które w większości powinny być możliwe do wykonania na tym etapie:

 1. Rezygnacja w dwóch miejscach z wspólnych ciągów pieszo-rowerowych na rzecz oddzielnej drogi dla rowerów i chodnika,
 2. Poszerzenie dwóch jednokierunkowych dróg rowerowych do takiej szerokości, aby w przyszłości mogły być dwukierunkowe (będzie to konieczne w przyszłości, kiedy będą powstać ich kontynuacje),
 3. Wykonania wjazdu/zjazdu na Rondo Kaczyńskiego bezpośrednio z jednej z dojazdowych do CP dróg dla rowerów.
 4. Budowy dodatkowej windy w miejscu gdzie najwięcej rowerzystów może chcieć zjechać do tunelu (alternatywą będzie znoszenie roweru po schodach).

W przypadku dojazdowych dróg dla rowerów tak na prawdę jeszcze nic nie jest stracone, ponieważ jeszcze w tym roku można ogłosić przetarg na ich zaprojektowanie, wtedy ich projekt mógłby zostać wykonany w 2020 roku, a same DDR budowane byłyby w 2021 roku i gotowe byłyby razem z całym Centrum Przesiadkowym.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *