Imprezy rowerowe w 2020 roku

Gliwicykl Po Ćmoku #3 - ostatnia legalna impreza 2020 roku

Przełom roku to tradycyjny czas podsumowań, wyciągania wniosków i kreślenia planów na przyszłość. Tym razem w kontekście imprez rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie Gliwicka Rada Rowerowa.

Dla wielu z nas rok 2020 był rokiem rowerowych rozczarowań, pokrzyżowanych planów, niespełnionych nadziei, które i tak bladły na tle wszystkich napotkanych problemów życia codziennego i odebranej nam „normalności”.

Plany niezrealizowane

Rozpoczynając zatem od podsumowania porażek, to z wielkim żalem informujemy, że ze względu na wprowadzone przez rząd ograniczenia, nie udało nam się zrealizować następujących kluczowych imprez:

  1. Objazdowy Bibliotekarz – zaplanowana na 8 maja, z metą w Zabrzu.
  2. Śląskie Święto Rowerzysty – planowane kolejno na czerwiec, sierpień, wrzesień.
  3. Nocna Masa Krytyczna – zaplanowana i przygotowana na 22 października, odwołana w ostatniej chwili.
  4. Mikołajkowa Masa Krytyczna – zaplanowana na początek grudnia.

Plany zrealizowane

Mimo wszystko cieszymy się bardzo z tego, że mogliśmy się z Wami spotkać podczas:

  1. Jedynej w 2020 roku Gliwickiej Masy Krytycznej, która jednocześnie zbiegła się wymownie z „Dniem bez Samochodu” (22 września), będącym zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.
  2. Ośmiu Gliwicykli (26 I, 22 II, 09 VI, 23 VI, 08 VII, 14 VII, 30 VII, 05 VIII), w czasie których zwiedzaliśmy wspólnie Gliwice i okolice w dostojnym tempie, korzystając z okazji do rozmów oraz podtrzymania relacji towarzyskich.
  3. Nowej formuły imprez nocnych, czyli trzech Gliwicykli Po Ćmoku (19 VIII, 07 X, 23 X), z których jesteśmy szczególnie dumni m.in. ze względu na tak duże zainteresowanie i życzliwy odzew.
  4. Rowerowego otwarcia nowej obwodnicy (05 IX).

Plany na przyszłość

Informujemy również, że w temacie imprez działo się też dużo spraw „w tle” – takich, które zwykle nie są widoczne dla osób postronnych, a jednak mają kluczowe znaczenie dla pomyślności tych przedsięwzięć. Cieszy niezmiernie fakt, że w tym roku do grona organizatorów dołączyły kolejne osoby, a w oczekiwaniu na zniesienie zakazu zgromadzeń udało nam się przygotować dla Was już kilkanaście ciekawych tras na wspólne wycieczki: zarówno te „grzeczne”, dzienne, po w miarę utwardzonym podłożu, jak i różne nocne przeprawy przez lasy i bagniska, za którymi wielu z Was wyraża głośne tęsknoty.

Ze względu na to, że w tej chwili prawo zmienia się jak w kalejdoskopie i trudno cokolwiek planować dalej, niż na tydzień do przodu, to nie jesteśmy w stanie aktualnie nakreślić żadnego harmonogramu imprez na 2021 rok. Śledzimy sytuację na bieżąco i obiecujemy, że wykorzystamy pierwszą nadarzającą się okazję na rozpoczęcie kolejnego cyklu rowerowych spotkań.

Jakkolwiek trudny rok jeszcze przed nami, życzymy Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, sił i cierpliwości oraz realizacji wszelkich Waszych rowerowych planów i zamierzeń.

Ratownik w Stowarzyszeniu Ratowniczym NEMO, instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa, w latach 2020-23 koordynator ds. imprez rowerowych Rowerowych Gliwic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *