Nie dla pasów ruchu dla rowerów na ul. Zwycięstwa

Przy okazji konsultacji w sprawie lokalizacji stacji Gliwickiego Roweru Miejskiego zawnioskowaliśmy o wymalowanie pasów ruchu dla rowerów na ul. Zwycięstwa (miało to na celu umożliwienie wygodniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się użytkowników GRM pomiędzy centralnymi stacjami). Otrzymaliśmy dzisiaj odpowiedź Urzędu Miasta.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie wymalowania pasów dla rowerów w ciągu ul. Zwycięstwa, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nie przewiduje  wprowadzania powyższego rozwiązania. W opinii ZDM w ciągu ul. Zwycięstwa należy odseparować ruch rowerowy od ruchu samochodowego poprzez wyznaczenie odpowiednich przestrzeni dla rowerzystów w sposób budowlany. Wprowadzenie pasów dla rowerów w ciągu ul. Zwycięstwa mogłoby być rozwiązaniem niebezpiecznym dla rowerzystów z uwagi na liczne studnie kanalizacyjne oraz istnienie torowiska tramwajowego w jezdni ulicy Zwycięstwa, które powoduje, że kierujący samochodami starając poruszać się poza nim jednocześnie zbliżaliby się do rowerzystów. W przypadku przygotowywania przez Zarząd Dróg Miejskich remontu czy przebudowy ul. Zwycięstwa wzięta zostanie pod uwagę konieczność zapewnienia bezpiecznego ciągu dla rowerów.

Z poważaniem
Mariola Pendziałek
Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *