Koniec blokady pasów rowerowych w Gliwicach?

Pasy ruchu dla rowerów w ciągu ulicy 11 Listopada w Będzinie

2 tygodnie temu pisaliśmy o naszych odwołaniach do projektów złożonych do GBO związanych z utworzeniem pasów ruchu dla rowerów. Mamy już odpowiedź miasta na złożone przez nas odwołania i jest ona umiarkowanie pozytywna.

Zmiana stanowiska władz wobec PRDR

Zgodnie z odpowiedziami otrzymanymi od I Zastępcy Prezydenta Miasta pana Mariusza Śpiewoka, Zarząd Dróg Miejskich ma w 2024 roku zlecić analizę lub koncepcję dotyczącą utworzenia pasów ruchu dla rowerów w Gliwicach. Jest to zmiana polityki miasta o 180°, ponieważ od czasu likwidacji pasów rowerowych na leśnym odcinku ulicy Toszeckiej, ZDM konsekwentnie sprzeciwiał się wyznaczaniu PRDR.

Treści odpowiedzi do pobrania:

Tym, co martwi w odpowiedzi miasta, jest fakt, że tak proste zadanie jak utworzenie pasów ruchu dla rowerów stało się zadaniem wieloletnim. Wyznaczanie pasów rowerowych co do zasady nie wymaga przebudowy danej ulicy, a jedynie zmianę jej oznakowania (poziomego i pionowego), co w praktyce oznacza, że projekt organizacji ruchu ZDM może wykonać własnymi siłami (oszczędzając czas na postępowanie przetargowe), a zmiana oznakowania może odbyć się przy okazji jego corocznego odnawiania.

Przy okazji jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy podpisali się pod naszym wnioskiem do GBO dotyczycącym utworzenia pasów rowerowych na ulicy Tarnogórskiej, jak również wszystkim, którzy od lat dopominali się PRDR w mediach społecznościowych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nasza pierwsza propozycja utworzenia pasów ruchu dla rowerów pochodzi z początku 2017 roku.

Gdzie pasy dla rowerów?

Mapa proponowanych PRDR (na fioletowo) na tle istniejących (na zielono) i przygotowywanych (na żółto, pomarańczowo i czerwono) tras rowerowych

Biorąc pod uwagę, iż planowana koncepcja/analiza ma objąć większą liczbę ulic, za zasadne uważamy objęcie nią wszystkich nadmiernie szerokich jezdni, a w szczególności ulic:

  • Andersa + Kościuszki,
  • Daszyńskiego (od Kościuszki do mostu nad Ostropką),
  • Poniatowskiego (od Chorzowskiej do Wróblewskiego),
  • Przyszowska,
  • Sikorskiego (od nr 103 do ronda),
  • Tarnogórska (od Radiostacji do Kolberga),
  • Traugutta,
  • Zwycięstwa.

Zaproponowana powyżej sieć PRDR liczyłaby ponad 10 km oraz byłaby świetnym i tanim uzupełnieniem istniejących, budowanych oraz projektowanych dróg dla rowerów. Co daje realne nadzieję, że w 2025 roku sieć gliwickiej infrastruktury rowerowej będzie łączyć zdecydowaną większość dzielnic Gliwic ze sobą.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *