Parkingów rowerowych przy szkołach nie ma i nie będzie

"Parking rowerowy" przy Zespole Szkół nr 5 (ul. Sikornik 34)

Kontynuujemy temat parkingów rowerowych przy gliwickich szkołach. Stojaków przy gliwickich szkołach jest mało i więcej nie będzie.

Wcześniejsza korespondencja

Kilka tygodni temu zaproponowaliśmy gliwickiemu Urzędowi Miejskiemu, że wskażemy szkoły, przy których najbardziej brakuje parkingów rowerowych. UM tą propozycję odrzucił, argumentując że „Odgórne narzucenie konieczności budowy parkingu dla rowerów przy budynku szkoły może być niemożliwe do zrealizowania, nieadekwatne w stosunku do oczekiwań lub nieuzasadnione finansowo wobec innych potrzeb”.

Uznaliśmy, że możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru pod szkołą jest zbyt ważna, żeby tak tę sprawę zostawić i postanowiliśmy temat kontynuować. Przy okazji podziękowania za realizację naszego zeszłorocznego wniosku o nowe stojaki na Starym Mieście wysłaliśmy kolejne pismo w sprawie parkingów rowerowych przy szkołach.

Pismo GRR do Urzędu Miejskiego – 20 września

Bardzo dziękujemy za realizację naszych 2 ostatnich wniosków odnośnie montażu nowych stojaków rowerowych na terenie miasta (na starówce i obok Policji).

Proponujemy, aby dalszą rozbudowę sieci miejskich stojaków rowerowych podjąć przy gliwickich szkoła. Jeżeli, zgodnie z wcześniejszą korespondencją, nie chcecie Państwo narzucać szkołom budowę parkingów rowerowych, wnioskujemy, aby zaproponować dyrektorom wszystkich gliwickich szkół budowę lub rozbudowę szkolnych parkingów rowerowych. Jesteśmy przekonani, że wśród kilkudziesięciu gliwickich szkół znajdzie się przynajmniej jedna, która będzie zainteresowana dodatkowymi stojakami rowerowymi.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego – 17 października

W odpowiedzi na Państwa korespondencję Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że dyrektorzy Miejskich Jednostek Oświatowych posiadają prawo do dysponowania danym gruntem oraz przyznany budżet, w związku z czym w ich gestii jest podejmowanie decyzji dot. funkcjonowania oraz zagospodarowania danej nieruchomości.

W przypadku zdiagnozowania potrzeby budowy wiaty rowerowej, szkoła może ją przewidzieć na etapie kształtowania projektu budżetu jednostki.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że przedmiotowa sprawa nie leży w kompetencjach tutejszego Wydziału. Sprawy dotyczące zagospodarowania terenów szkół należy kierować do poszczególnych dyrektorów lub do Wydziału Edukacji.

Jak to się robi w innych miastach?

Jeden z rybnickich, szkolnych parkingów rowerowych (fot. J. Fiałkowski – Rybnicki Oficer Rowerowy)

Wzorcowe podejście do tematu parkingów rowerowych zastosował Rybnik. Na wiosnę 2017 roku zadaszone, niezwykle eleganckie parkingi rowerowe postawiono przy wszystkich szkołach w Rybniku. W ten sposób kwestię parkingów rowerowych rozwiązano w sposób kompleksowy oraz poczyniono pewne oszczędności dzięki złożeniu hurtowego zamówienia.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *