Gliwice nie chcą brać przykładu z Rybnika

Oficerowie rowerowi podczas przejazdu jednym z rybnickich kontrapasów (fot. W. Troszka - Gazeta Rybnicka)

Rybnik w opinii wielu rowerzystów (w tym również naszej) jest lokalnym liderem wdrażania prorowerowych rozwiązań. 22 czerwca tamtejszy oficer rowerowy wraz z śląskim oficerem rowerowym zorganizowali wizytę studyjną dla oficerów rowerowych z naszego województwa, na której była również przedstawicielka naszego Urzędu Miejskiego. Zapytaliśmy czy Gliwice będą brać któreś z Rybnickich rozwiązań za wzór.

Kontraruch

Kontrapas na ul. Chrobrego w Rybniku (fot. J. Fiałkowski)

GRR: W Rybniku ulice z kontaruchem można spotkać zarówno w centrum, jak i na przedmieściach. Są to zarówno ulice z wyznaczonym pasem do jazdy w przeciwnym kierunku jak i bez, ulice stosunkowo szerokie i bardzo wąskie. Rybnik nie jest jedyną miejscowością w rejonie Gliwic, w której stosowany jest kontraruch. W naszej okolicy kontaruch można spotkać również w: Pilchowicach, Paniówkach, Zabrzu, Bytomiu czy Rudzie Śląskiej. Zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie ciągle budzi kontrowersje wśród części pracowników Zarządu Dróg Miejskich, dlatego proponujemy przeprowadzenie rocznego pilotażu na jednej z wybranych gliwickich jednokierunkowych ulic tak, aby w sposób rzetelny móc ocenić takie rozwiązanie na naszym gruncie. W naszej ocenie najlepszą ulica byłaby ul. Sienna, która cechuje się niezwykle małym ruchem samochodowym (ze względu na jej układ korzystają z niej wyłącznie mieszkańcy tej ulicy), a jej szerokość jest na tyle duża, że możliwe jest nawet wyminięcie się tam dwóch samochodów. Dodatkowym istotnym atutem przeprowadzenia pilotażu na ul. Siennej jest to, że dzięki niemu rowerzyści będą mogli ominąć bardziej ruchliwą ul. Rolników i skrócić sobie dojazd w stronę Chudowa o około 200 m.

UM Gliwice: Z uwagi na ograniczoną widoczność rowerzystów, która wynika ze znacznej krętości omawianego odcinka ul. Siennej oraz wysokich i nieprześwitujących ogrodzeń okolicznych posesji, nie przewiduje się wprowadzenia kontraruchu w ciągu ul. Siennej.

Przejazd rowerowy pod ul. Orlickiego

Przejazd rowerowy pod ul. Kotucza w Rybniku (fot. J. Fiałkowski)

GRR: Zrealizowany w zeszłym roku bezkolizyjny przejazd dla rowerzystów pod mostem w ciągu ul. Kotucza jest pierwszą tego typu realizacją w regionie. Miejscem w Gliwicach, gdzie wprost nasuwa się realizacja takiego rozwiązania, jest most nad Kłodnicą w ciągu ul. Orlickiego. Realizacja takiego przejazdu dołem umożliwiłaby ominięcie aż 4 sygnalizacji świetlnych w bardzo ważnej relacji rowerowej Centrum – Łabędy/Kopernik.

UM Gliwice: Brak jest miejsca dla przeprowadzenia drogi rowerowej pod mostem nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Orlickiego. Budowa pod mostem wiązałaby się z naruszeniem ciągłości wysokiego brzegu, ingerencją w umocnienie skarpy zabezpieczającej przyczółek przed podmyciem i zmianą ukształtowania samej skarpy oraz/lub zabudową dodatkowej konstrukcji podwieszanej do obiektu, co skutkuje miejscowym zmniejszeniem światła przepływu pod mostem. Wszystkie ww. działania są niedopuszczalne ponieważ powodują wzrost zagrożenia uszkodzenia mostu i wystąpienia rzeki z brzegów przy wysokich, powodziowych stanach wód.

Parkingi rowerowe przy szkołach

Jeden z rybnickich, szkolnych parkingów rowerowych (fot. J. Fiałkowski)

GRR: Jeszcze półtora roku temu w Rybniku praktycznie nie było przy szkołach parkingów rowerowych z prawdziwego zdarzenia, a obecnie takowe znajdują się przy wszystkich placówkach. W ciągu ostatnich kilku tygodni odwiedziliśmy część z gliwickich szkół w ramach naszego konkursu „Szkoła Przyjazna Rowerzystom”, którego patronem honorowym jest prezydent Zygmunt Frankiewicz. Podczas tych wizyt zrobiliśmy rozeznanie odnośnie do potrzeb związanych z rozbudową parkingów rowerowych. Chcielibyśmy spotkać się z Panią, aby móc omówić to czy i ewentualnie w których szkołach Urząd Miejski mógłby sfinansować rozbudowę parkingów rowerowych.

UM Gliwice: Decyzję o stworzeniu parkingu rowerowego przy szkole – w sytuacji dostrzeżenia takiej potrzeby oraz po przeanalizowaniu możliwości technicznych – należy pozostawić dyrektorom poszczególnych szkół. To dyrektor placówki, jako trwały zarządca nieruchomości winien zaproponować wykonanie parkingu rowerowego w ramach zgłaszanych potrzeb. Odgórne narzucenie konieczności budowy parkingu dla rowerów przy budynku szkoły może być niemożliwe do zrealizowania, nieadekwatne w stosunku do oczekiwań lub nieuzasadnione finansowo wobec innych potrzeb.

Komentarz GRR

Obserwując poczynania władz i urzędników z Rybnika w sprawach rowerowych wyraźnie widać, że stosują taktykę „szukania sposobów, żeby się dało”, a taktyka „szukania pretekstów, żeby nic nie robić” jest im całkowicie obca.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *