Spotkanie nr 33

Spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 33. Na zaproszenie GRR na spotkanie przybyli przedstawiciele firmy Drotech, która wygrała przetarg na wykonanie projektu drogi rowerowej nr 03 z centrum Gliwic do Sośnicy.

Przedstawiciele firmy Drotech omówili na przyniesionych mapach zakres projektu. Przedstawiciele GRR zgłosili następujące uwagi z prośbą o ich uwzględnienie:

  1. Podzielone zdania były na temat wspólnego ruchu rowerzystów i pieszych na całej długości Alei Przyjaźni.
  2. Z projektu wyłączone jest skrzyżowanie Alei Przyjaźni z ulicą Zwycięstwa wraz z związaniem problemu schodów. To skrzyżowanie będzie projektowane przy wykonaniu projektu remontu ulicy Zwycięstwa. Do tego czasu Droga rowerowa będzie pozbawiona ciągłości na tym odcinku i tak oznakowana.
  3. Aby mieszkańcy nowego bloku mieszkalnego (obok teatru) nie jeździli samochodami po Alei Przyjaźni do swojej posesji (mając dojazd także od ulicy Kłodnickiej) należy zaprojektować przed szlabanem (droga pożarowa) słupki chowane lub gumowe.
  4. Omówiono przejazd przez ulicę Dworcową, zgodzono się, że najlepszym rozwiązaniem będzie sygnalizacja świetlna ostrzegawcza.
  5. Omówiono przejazd przez ulicę Częstochowską. W ramach wykonywania DTŚ zostanie w tym miejscu wykonane przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Projekt będzie zakładać także sygnalizację świetlną dla przejazdu drogi rowerowej. Drotech proponował ZDM aby EUROWIA przy wykonaniu sygnalizacji dla przejścia dla pieszych wykonała także sygnalizację dla drogi rowerowej co obniży koszty jej wykonania. Witold Kapuściński obiecał poruszyć ten temat podczas wizyty w ZDM.
  6. Poruszono problem wysokości krawężników przy zjazdach i wjazdach na jezdnię. Inwestor życzy sobie aby były one nie większe niż 1 cm, członkowie GRR zwrócili uwagę, że droga rowerowa jest drogą i nie powinna mieć żadnych progów poprzecznych. Zaproponowano aby wzorem zastosowanych progów stała się droga rowerowa wzdłuż ulicy Bojkowskiej.
  7. Ewa Lutogniewska zwróciła uwagę na niedostateczne oświetlenie odcinków projektowanej drogi nr 03 wzdłuż Kłodnicy i w Parku Chrobrego. Projektanci oznajmili, że oświetlenie nie jest przedmiotem projektu. Piotr Rościszewski stwierdził, że kosztorys koncepcji wykonanej przez firmę INKOM obejmował także oświetlenie dróg rowerowych.
  8. Część drogi rowerowej nr 03 wzdłuż ulic Akademickiej, Panewnickiej i Kujawskiej do wykonanej już drogi przez firmę SKANSKA w rejon wiaduktu pod autostradą A1 wykonuje firma Trakt. Trasa tego odcinka jest zmieniona w porównaniu z trasą proponowaną w koncepcji ze względu na wyznaczenie na tym terenie polderu zalewowego. Piotr Rościszewski zwrócił uwagę, że aby trasa była akceptowana przez rowerzystów powinna łączyć cele trasą najkrótszą. Wydaje się, że w tym przypadku rowerzyści jadący do Sośnicy wybiorą jazdę ulicą Królewskiej Tamy zamiast ulicą Kujawską.
  9. Ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe projekt kończy się przy wjeździe na ulicę Jesienną. Od tego wjazdu droga rowerowa prowadzi ulicą Jesienną do trasy DTŚ.
  10. Dalsza część drogi rowerowej nr 03 będzie prowadzić drogą techniczną wzdłuż DTŚ do ulicy Wschodniej, następnie pod wiaduktem DTŚ i następnie w lewo w kierunku Zabrza drogą o nawierzchni szutrowej. Firma Drotech uzgadnia z PKP przejazd drogi rowerowej przez tory kolejowe prowadzące do kopalni Sośnica. PKP zażyczyło sobie aby po obu stronach toru został wykonany labirynt z barierki. Bartosz Wojtynek zwrócił uwagę na uciążliwość tego rozwiązania dla rowerzystów, przedstawiciele projektanta stwierdzili, że próba załatwienia innego rozwiązania opóźni oddania projektu o kolejne co najmniej pół roku.

Pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *