Spotkanie nr 17

Spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 17.

  1. dyskutowano o turystyce w mieście, z uwzględnieniem turystyki kolarskiej – miasto niestety nie jest specjalnie zainteresowane turystami, bo nie przynoszą mu wyraźnych dochodów – jest sporo do zrobienia, żeby Gliwice stały się przyjazne dla odwiedzających;
  2. zauważono, że koncepcja systemu dróg rowerowych została oficjalnie ogłoszona na stronie www miasta;
  3. przeanalizowano, które z planowanych w koncepcji tras można by wykonać możliwie najmniejszym kosztem (wylotowe w stronę Kędzierzyna-Koźla, Łabęd, Szałszy, Żernicy i Przyszówki);
  4. wstępnie pozytywnie oceniono prawie ukończoną drogę rowerową wzdłuż ulicy Bojkowskiej;
  5. trzeba wziąć udział w powstawaniu projektowanej w najbliższym czasie drogi rowerowej Panewnicka-Kujawska;
  6. podczas „Rowerowej Gry Miejskiej” zebrano uwagi uczestników o drogach rowerowych i potrzebach rowerzystów w Gliwicach;
  7. 28 maja Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej „RYŚ” przy OU PTTK zainauguruje cykl wycieczek „drogi rowerowe Gliwic”;
  8. przedyskutowano pomysł ogłoszenia zbierania propozycji na stronie GRR o tym, które chodniki w mieście warto przekształcić w ciągi pieszo-rowerowe;
  9. zadecydowano o zasugerowaniu UM wystąpienia o fundusze unijne na realizację I etapu sieci dróg rowerowych;

Pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *