Spotkanie nr 10

Spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 10.

 1. przesłano pismo o GRR do Prezydenta Gliwic,
 2. Witold Kapuściński zreferował spotkanie podsumowujące ankietę – ogólne wnioski zgadzają się z naszymi uwagami przesłanymi do Inkomu,
 3. Piotr Rościszewski przedstawił stan realizacji projektu wykonywanego przez Inkom; drogi rowerowe podzielono na główne, II rzędu i III rzędu ważności oraz na trzy etapy realizacji w zależności od istniejących potrzeb i możliwości,
 4. dyskusja na temat aktualnie realizowanych przez ZDM projektów drogowych, które nie zawierają dróg rowerowych uwzględnionych w projekcie systemu; po uchwaleniu systemu przez Radę Miasta należy niezwłocznie zwrócić się do ZDM o weryfikację projektów z wskazaniem konkretnych sytuacji, co może pomóc uniknąć kosztów przebudowy świeżo wykonanych odcinków dróg,
 5. dyskusja o działaniach GRR po uchwaleniu systemu dróg rowerowych w Gliwicach (monitorowanie na bieżąco kolejnych inwestycji i przekazywanie uwag już na etapie projektu; istotna współpraca z odpowiednim wydziałem UM w celu przekazywania danych; stały monitoring istniejących dróg rowerowych – może podział na rejony i przydzielenie im stałych audytorów; zbieranie bieżących uwag zarówno od audytorów, jak i innych osób; sporządzenie strony www z wykazem istniejących dróg i sensownym ich opisem; klasyfikacja i jednoznaczna numeracja dróg rowerowych),
 6. warto zasugerować władzom miasta wykorzystanie dofinansowania z Unii Europejskiej w celu realizacji projektów rowerowych w Gliwicach; wymagany 15% wkład własny można pokryć kosztami projektowymi i marketingowymi,
 7. propozycje akcji zbierania podpisów pod petycją do władz miasta o zwiększenie nakładów na realizację polityki rowerowej Gliwic oraz zorganizowania konkursu dla zakładów pracy, które inwestują w działania prorowerowe (drogi rowerowe, parkingi, stojaki, monitoring) dla swoich pracowników i dla mieszkańców miasta,
 8. w dyskusji na temat strony WWW okazało się, że oferta GCOP (krótki opis samej organizacji) jest dla nas zbyt uboga i trzeba będzie wykonać ją samemu,
 9. można korzystać z listy wysyłkowej GCOP, gdzie warto zamieszczać poszczególne notki o naszych działaniach, jeśli są skierowane do mieszkańców i innych organizacji pozarządowych,
 10. omówiono problem drogi technicznej przy autostradzie A4 – GDDKiA czyni trudności w uznaniu jej jako drogi rowerowej (choć dopuszczono na niej ruch rowerów),
 11. w dyskusji na temat remontu i przebudowy dworca kolejowego w Gliwicach ustalono, że warto napisać pismo do inwestora ze strony kolei w celu przedstawienia naszych potrzeb i poglądów w tej materii (ciąg rowerowo-pieszy, stojaki i parkingi dla rowerów, monitoring).

Pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *